menu

EHO

Elokuva­harrastus­ohjaajan työkalupakki

Elokuvaprojekti

Yhteinen elokuvaprojekti on yksi tapa toteuttaa elokuvaharrastusta. Yhteisen lyhytelokuvan tekeminen onnistuu parhaiten, kun ryhmäkoko on riittävän pieni (noin 8 oppilasta) ja ryhmäytynyt hyvin. Mitä nuoremmista oppilaista on kyse, sitä lyhyempi projektin kokonaiskeston tulisi olla. Yleisesti ottaen lyhytelokuvaprojektit toimivat parhaiten noin viidesluokkalaisista ylöspäin.

Oppilaslähtöisyys elokuvaprojektissa

Pidemmässä elokuvaprojektissa on tärkeää, että jokainen oppilas ymmärtää koko projektin kaaren alusta loppuun ja pääsee vaikuttamaan siihen itselleen mielekkäällä tavalla. Elokuvanteon vaiheet on hyvä käydä aluksi havainnollisesti läpi, ja sen jälkeen seurata projektin etenemistä joka kerta.

Tarvittavat pohjatiedot ja -taidot

Ennen elokuvaprojektiin ryhtymistä ryhmällä olisi hyvä olla joitain pohjataitoja, kuten kokemusta ryhmätyöstä, kuvaustilanteesta ja kameran edessä olemisesta, sekä käsitys elokuvatuotannon työtehtävistä ja kuvakerronnan perusteista. Elokuvaprojektissa on usein niin monta työvaihetta, että selkeät tuntitehtävät ovat tärkeitä, jotta työskentely etenee ja pysyy mielekkäänä.

Työnkuvat ja pienryhmien hyödyntäminen

Projektissa oppilaat voidaan jakaa pienryhmiin kiinnostuksen kohteiden mukaan, vaikkapa kuvaus ja valaisu, lavastus ja puvustus ja näyttelijät ja ohjaaja. Näin vaikkapa kuvaamista pääsee harjoittelemaan useampi oppilas, mutta työnkuvat ovat silti selvät. Koko ryhmän yhteinen työskentely voi olla osalle kuormittavaa. Pienryhmille on myös helpompi antaa itsenäisesti suoritettavia tehtäviä.

Projektin alkuvaiheessa voidaan katsoa jokin esimerkkielokuva ja tarkastella, miten juuri siinä elokuvassa oli puvustettu, missä miljöössä kuvaukset tapahtuivat tai millaista dialogia käytiin. Tekijälähtöisestä katsomisesta lisää Elokuvanlukutaito -osiossa sekä Fantasia-tehtävässä.

Halutessaan omassa harjoitustyössä voidaan hyvin päättää keskittyä tarkemmin johonkin ryhmää kiinnostavaan osa-alueeseen, kuten vaikkapa kuvasuunnitteluun, äänimaisemaan tai näyttelemiseen ja jättää muut osa-alueet vähemmälle huomiolle.

Opas elokuvaprojektin tekemiseksi harrastuskerhossa

Oulun lastenkulttuurikeskuksen ylläpitämä Valveen elokuvakoulu on tuottanut Seikkailuopas elokuvakerhoille -oppaan lyhytelokuvan tekemiseksi harrastustoiminnassa. Oppaan voi ladata itselleen maksutta.