menu

EHO

Elokuva­harrastus­ohjaajan työkalupakki

Mitä katsoa?

Mistä löytää elokuvia katsottavaksi harrastuksessa?

Elokuvan julkinen esittäminen, jota harrastustoimintakin on, vaatii aina esitysluvan. Siksi harrastusohjaajan on hyvä tietää, mistä elokuvia saa esittää luvallisesti. Katsomistilanteessa oppilaiden kanssa voi keskustella tekijänoikeuksista, ja mikä merkitys niillä on erityiseti elokuvan tekijän näkökulmasta.

Maksullinen katsominen

Maksuton katsominen

Elokuvatuotannossa yleisesti elokuvan tekemisen kulut, tai iso osa niistä, katetaan katsomisesta syntyvillä tuotoilla. Vaikka elokuva olisikin maksutta saatavilla, todennäköisesti joku on katseluoikeuksista maksanut. Maksaja saattaa olla kunta, valtio tai erillinen hanke. Ohessa linkkejä eri sivustoille, joista löytää vapaasti katsottavia elokuvia:

Ikärajat

Elokuville ja televisio-ohjelmille asetetut ikärajat varoittavat lapsen kehitykselle mahdollisesti haitallisista sisällöistä. Ne eivät siis ole suositus katsomisiästä. Harrastusryhmässä ohjaaja on vastuussa katsottavien elokuvien ikärajan selvittämisestä ja noudattamisesta. Ikärajaa tietylle elokuvalle voi hakea KAVI:n

Suomessa elokuvien, televisio-ohjelmien, digitaalisten pelien ja muiden kuvaohjelmien ikärajat ovat sitovia, ja niitä tulee noudattaa kuvaohjelmia tarjottaessa. Ikärajoilla ei suositella ohjelmaa tietyn ikäisille, vaan ne varoittavat lapsen kehitykselle mahdollisesti haitallisista sisällöistä. 

Ikärajat ovat: 

Ikärajat perustuvat arvioon siitä, millainen sisältö kuvaohjelmissa voi olla haitallista lapsen kehitykselle. Lapsen kehitykselle haitallisia sisältöjä voivat olla väkivalta, seksuaalinen tai ahdistusta aiheuttava sisältö ja päihteiden käyttö. Mikäli kuvaohjelma ei sisällä lapsille haitallista sisältöä, tulee sen ikärajaksi sallittu kaikenikäisille.  

Ikärajasymbolit

Ikäraja- ja sisältösymbolit auttavat huoltajia tekemään lapsille turvallisempia mediavalintoja. Sisältösymbolit kertovat minkälaisten lapsille haitallisiksi arvioitujen sisältöjen vuoksi ohjelmalla on kaikille sallittua korkeampi ikäraja.   

Ikärajajoustoa ei voi käyttää lapsiryhmässä

Ikärajoista voi joustaa enintään kolme vuotta, jos lapsi on aikuisen seurassa koko kuvaohjelman esityksen ajan. Ikärajajousto on tarkoitettu lapsen hyvin tuntevan täysi-ikäisen, useimmiten vanhemman tai huoltajan harkiten käytettäväksi. Joustoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi lapsiryhmissä. Jousto ei koske ikärajaa 18.   

Ikärajat antavat KAVI:n kouluttamat kuvaohjelmaluokittelijat

Valtaosan elokuvien ja televisio-ohjelmien ikärajoista antavat KAVIn kouluttamat ja hyväksymät kuvaohjelmaluokittelijat KAVIn laatimien ikärajojenluokittelukriteerien mukaan. Ikärajan antaminen eli luokittelu pitää tehdä lain mukaisesti. KAVIn mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö valvoo kuvaohjelmaluokittelijoiden toimintaa. KAVI luokittelee ohjelmia myös tilauksesta. 

Lähde: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI

Elokuvien myönteiset sisällöt ja soveltuvuus

Koulukinon Media-avain arvioi lasten- ja nuortenelokuvia perheille. Media-avaimen arvioita voi hyödyntää myös harrastustoiminnassa ja kasvatustyössä. Media-avain etsii elokuvista myönteisiä viestejä ja kertoo, minkä ikäisille katsojille elokuvat sopivat parhaiten. Jokainen arvio sisältää myös keskusteluideoita elokuvan teemojen purkamiseen yhdessä.