keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Koulukinon elokuvakasvatusosaamista viedään maailmalle – Media-avaimen työkaluja hyödynnetään nyt Georgiassa

Please scroll down for the English version.

Koulukinon Media-avain on vanhempia ja muita kasvattajia palveleva verkkosivu, jossa arvioidaan lasten- ja nuortenelokuvia. Arviot antavat monipuolisesti tietoa tukemaan perheiden elokuvavalintoja ja elokuvaelämyksen yhteistä käsittelyä. Arvioinnin tukena käytetään ammatillisen ohjausryhmän kanssa luotua myönteisten sisältöjen kriteeristöä. 

Koulukino on tehnyt vuodesta 2020 alkaen kansainvälistä yhteistyötä Georgian viestintäkomission kanssa Media-avaimen työkalujen tuomiseksi osaksi georgialaista elokuva- ja mediakasvatusta. Yhteistyön aikana Georgiassa on työstetty oma, Media-avainta vastaava verkkopalvelu sekä lokalisoitu Media-avaimen kehittämät arviointityökalut. 

Elokuvien ikärajat varoittavat lapsille haitallisesta sisällöstä, mutta kattavampaa tietoa voi olla vaikea löytää. Media-avain tarjoaa tietoa elokuvista monipuolisesti ja keskittyy kertomaan erityisesti myönteisistä viesteistä kuten hyvistä roolimalleista, prososiaalista toimintatavoista, moninaisuudesta sekä ajatuksia herättävästä sisällöstä. Lisäksi palvelu tarjoaa ikätasoisia keskusteluideoita jokaisen elokuvan yhteydessä. 

Helposti lähestyttävä Media-avain kannustaa perheitä kriittiseen medialukutaitoon, tuohon aina vain ajankohtaisempaan kansalaistaitoon. Media-avaimen kokonaisvaltainen lähestymistapa on rakennettu suomalaisella osaamisella sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Vuonna 2016 Euroopan neuvosto mainitsi Media-avaimen yhtenä viidestä merkittävimmästä suomalaisesta mediakasvatushankkeesta. Edelleen jatkuva kansainvälinen kiinnostus kertoo palvelun vaikuttavuudesta, toimivuudesta sekä soveltuvuudesta erilaisiin ympäristöihin kuten tällä kertaa Georgiaan. 

Koulukino is spreading Finnish film education know-how around the world, Media-avain tools now being used in Georgia

The Finnish School Cinema Association Koulukino’s Media-avain (“media key”) is a website that serves parents and other educators by rating films for children and youth. The reviews provide a wealth of information to support families’ informed film choices and the handling of the film experience. Media-avain uses an evaluation criteria of positive content that has been created with a professional steering group of media educators, film pedagogues and experts in developmental psychology.  

Since 2020, Koulukino has been collaborating with the Communication Commission in Georgia to embed Media-avain tools as part of Georgian film and media education. During the cooperation, Georgia has developed its own online service and localized the evaluation criteria.  

Age ratings typically warn of content that can be detrimental to children. For a parent it may be difficult to find more comprehensive information on a film. Media-avain provides comprehensive information focusing on finding the positive messages in cinema – good role models, prosocial behaviour, diversity, and thought-provoking content to mention a few. In addition, the service offers age-appropriate discussion ideas for each movie.  

Media-avain encourages families to enhance and exercise the ever topical skill of critical media literacy in a low-threshold way. Media-avain’s comprehensive approach has been built with Finnish expertise and with the financial support of the Ministry of Education and Culture. In 2016, the Council of Europe mentioned Media-avain as one of the five most significant Finnish media education projects. Continued international interest speaks volumes about the influence and applicability of Media-avain as well as the Koulukino expertise behind the online service.