keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

EHO – Osallistavan elokuvaharrastuksen suunnittelun ja ohjaamisen perusteet -koulutus

Kuva: Unsplash

Syksyn 2023 koulutus on päättynyt. Koulutuksen sisällöt löytyvät nyt osoitteesta elokuvaharrastus.fi. Sivusto on monipuolinen työkalupakki elokuvaharrastuksen ohjaajille ja sellaiseksi mieliville.

Koulukino järjestää Harrastamisen Suomen mallin ohjaajille koulutusta elokuvaharrastustoiminnan vakiinnuttamiseksi kunnissa. Klicka här för att läsa texten på svenska.

Koulukinolle on myönnetty OKM:n erityisavustus Harrastamisen Suomen mallin kehittämiseen. Koulukino toteuttaa avustuksella valtakunnallisen Harrastamisen Suomen mallin elokuvaharrastusohjaajien koulutushankkeen. Hankkeen avulla koulutetaan 30—50 uutta harrastusohjaajaa ja käynnistetään elokuvaharrastusta kunnissa, joissa sitä ei vielä ole voitu tarjota.  

EHO – Osallistavan elokuvaharrastuksen suunnittelun ja ohjaamisen perusteet –koulutuksen tavoitteena on kehittää elokuvaharrastustoiminnan pedagogiikkaa ja tukea laadukkaan elokuvaharrastuksen toteuttamista kunnissa.

Koulutukseen voivat hakea ohjaajat, joilla on tarvetta kehittää joko pedagogista tai elokuvaosaamistaan. Etusijalla ovat henkilöt, jotka tulevat ohjaamaan omaa Harrastamisen Suomen mallin ryhmää koulutuksen aikana sekä hakijat kunnista, joissa elokuvaharrastusta ei vielä ole tarjolla lainkaan. Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutus alkaa elokuussa 2023 ja toteutetaan syyslukukauden aikana. Koulutus sisältää alueellisesti toteutettavan, kaksipäiväisen lähijakson ja kuusi etäopetuspäivää (yht. 50 tuntia). Koulutuksessa ohjaajat syventävät ymmärrystään elokuvakasvatuksesta ja oppivat suunnittelemaan ja toteuttamaan laadukasta ja osallistavaa elokuvaharrastusta Harrastamisen Suomen mallin kontekstissa.

Kouluttajina toimivat elokuvatutkimuksen ja taidekasvatuksen ammattilaiset. Lisäksi näkökulmia avaavat vierailevat luennoitsijat elokuvakasvatuksen, -tutkimuksen ja pedagogiikan alalta.  

Haku koulutukseen on päättynyt. Kaikkiin hakulomakkeen täyttäneisiin ollaan yhteydessä. Jos olet täyttänyt hakulomakkeen mutta et ole saanut sähköpostia, ota yhteyttä hankkeen vastaavaan tuottajaan Saara Konttiseen, puh. 044 568 0219, saara.konttinen (at) koulukino.fi.

Koulutuksen sisältö ja aikataulu

Koulutus on suunnattu nykyisille ja tuleville harrastusohjaajille, joilla on tarvetta kehittää joko pedagogista tai elokuvaosaamistaan. Koulutukseen mahtuu enintään 50 osallistujaa. Etusijalla ovat henkilöt, jotka tulevat ohjaamaan omaa Harrastamisen Suomen mallin ryhmää koulutuksen aikana sekä hakijat kunnista, joissa elokuvaharrastusta ei vielä ole tarjolla lainkaan.

Koulutuksen tavoitteena on tarjota ohjaajille riittävät tiedot ja taidot suunnitella ja toteuttaa lapsilähtöistä Harrastamisen Suomen mallin elokuvaharrastusta omassa kunnassaan. Osallistuja saa koulutuksesta valmiuksia ryhmän ja yksilön ohjaamiseen sekä ikätasoisen elokuvaharrastustoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi koulutus antaa työkaluja elokuvanlukutaitoon ja toiminnan arvioimiseen ja kehittämiseen. Lähikoulutuksessa kokeillaan mm. harjoituselokuvan tekemistä työpajaympäristössä.

Koulutus koostuu kuudesta etäopetuspäivästä ja kahden päivän lähikoulutusjaksosta. Samansisältöiset lähikoulutukset järjestetään alueittain elo-syyskuun viikonloppuina. Etäopetuspäivät sisältävät asiantuntijaluentoja, itsenäistä työskentelyä ja vertaisoppimista. Kouluttajina toimivat elokuva- ja taidekasvatuksen ammattilaiset.

Tavoitteena on, että ohjaajat aloittavat oman elokuvaharrastusryhmän ohjaamisen koulutuksen aikana syyslukukaudella 2023. Koulutuspäivien välillä osallistujilla on mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun ja vertaistukeen muiden osallistujien kanssa. Koulutuksen sisällöistä tuotetaan kirjallinen materiaali jatkokäyttöä varten.

Koulutus on suomenkielinen ja osallistujille maksuton.

Elokuu 2023: Elokuvaharrastustoiminnan perusteet

Koulutuspäivä I – etäkoulutus

Ryhmä A Tiistai 8.8.2023 klo 9-15

Ryhmä B Torstai 10.8.2023 klo 9-15

Koulutuspäivä II – etäkoulutus

Ryhmä A Tiistai 15.8.2023 klo 9-15

Ryhmä B Torstai 17.8.2023 klo 9-15

Elo-syyskuu 2023: Lähikoulutusjaksot ja syksyn toiminnan suunnittelu

Alueelliset lähikoulutusviikonloput: Ryhmänohjauksen perusteet, elokuvaharrastustoiminnan käytänteitä, harjoitustyö. Syksyn toiminnan suunnittelu elokuvaharrastusryhmissä.

19.-20.8.2023 Helsinki

26.-27.8.2023 Ylöjärvi (Pirkanmaa)

2.-3.9.2023 Inari

9.-10.9.2023 Oulu

Lähikoulutukset pyritään järjestämään osallistujille helposti saavutettavina. Kauempaa tulevien matkakulut korvataan halvimman julkisen liikenteen kustannusten mukaan.

Syksyn 2023 koulutuspäivät ja koulutuksen päätöskerta tammikuussa 2024

28.9. Koulutuspäivä III – etäkoulutus

Luento: Elokuvanlukutaito, aktiivinen katsominen. Torstai 28.9.2023 klo 9-12.

31.10. Koulutuspäivä IV – etäkoulutus

Luento: Taidekasvatuksellisia lähtökohtia elokuvaopetukseen. Tiistai 31.10.2023 klo 9-12.

30.11. Koulutuspäivä V – etäkoulutus

Luento: Tekijyys ja työryhmä, lapsi harrastajana. Torstai 30.11.2023 klo 9-12.

11.1. Koulutuspäivä VI – Päätöskerta, etäkoulutus

Palaute, itsearviointi ja harrastustoiminnan kehittäminen. Koulutuksen yhteenveto ja loppukeskustelu. Torstai 11.1.2024 klo 9-14.

Lisätietoja antaa hankkeen vastaava tuottaja Saara Konttinen, puh. 044 568 0219, saara.konttinen (at) koulukino.fi.

Koulukino on elokuvakasvatuksen valtakunnallinen asiantuntijajärjestö. koulukino.fi

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. harrastamisensuomenmalli.fi

EHO – Grunderna i planering och ledning av inkluderande filmverksamhet

Koulukino arrangerar utbildning till ledare inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet för att etablera filmverksamhet i kommuner. 

Koulukino har beviljats UKM:s specialiunderstöd för utveckling av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Med understödet genomför Koulukino ett nationellt utbildningsprojekt till ledare av filmverksamhet inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Med hjälp av projektet utbildas 30–50 nya hobbyledare, och filmverksamhet kommer att startas i kommuner där sådan verksamhet ännu inte har kunnat erbjudas.  

Målet med utbildningen EHO – Grunderna i planering och ledning av inkluderande filmverksamhet är att utveckla pedagogiken inom filmverksamhet och stödja genomförandet av högklassig filmverksamhet i kommuner.

Utbildningen kan sökas av ledare som har behov av att utveckla sin pedagogiska kompetens eller filmkunskap. Personer som kommer att leda en egen grupp inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kommer att prioriteras samt sökanden från kommuner där filmverksamhet ännu inte erbjuds. Utbildningen är gratis för deltagarna.

Utbildningen börjar i augusti 2023 och genomförs under höstterminen. Utbildningen består av en närperiod på två dagar som genomförs regionalt och sex fjärrdagar (tot. 50 timmar). Under utbildningen får ledarna fördjupa sin förståelse för filmfostran samt lära sig planera och genomföra högklassig och inkluderande filmverksamhet i kontexten för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Som utbildare agerar professionella inom filmforskning och konstfostran. Nya perspektiv öppnas också av gästföreläsare inom filmfostran, -forskning och pedagogik.  

Mer information ges av projektets ansvariga producent Saara Konttinen, tfn 044 568 0219, saara.konttinen (at) koulukino.fi.

Innehåll och tidsprogram för utbildningen

Utbildningen är riktad till befintliga och framtida hobbyledare som har behov av att utveckla sin pedagogiska kompetens eller filmkunskap. Det finns plats för högst 50 deltagare på utbildningen. Personer som kommer att leda en egen grupp inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kommer att prioriteras samt sökanden från kommuner där filmverksamhet ännu inte erbjuds.

Målet med utbildningen är att erbjuda ledarna tillräckliga kunskaper och färdigheter i att planera och genomföra filmverksamhet på barnens villkor inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i respektive kommun. Utbildningen ger deltagarna färdigheter i att leda grupper och individer samt planera och genomföra filmverksamhet för olika åldrar. Dessutom ger utbildningen verktyg för tolkning av filmer samt utvärdering och utveckling av verksamheten. Under närundervisningen får deltagarna bl.a. testa skapa en övningsfilm i en verkstadsmiljö.

Utbildningen består av sex fjärrdagar och en närperiod på två dagar. Närdagarna, som har samma innehåll, arrangeras regionalt under veckoslut i augusti och september. Fjärrdagarna består av expertföreläsningar, självständigt arbete och kamratinlärning. Som utbildare agerar professionella inom film- och konstfostran.

Målet är att ledarna ska börja leda en egen filmverksamhetsgrupp under utbildningen under höstterminen 2023. Mellan utbildningsdagarna ges deltagarna möjlighet till fria diskussioner och kamratstöd med de andra deltagarna. Skriftligt material kommer att skapas av innehållet i utbildningen för vidare användning.

Utbildningen sker på finska och är gratis för deltagarna.

Augusti 2023: Grunderna i filmverksamhet

Utbildningsdag I – fjärrundervisning

Grupp A tisdag 8.8.2023 kl. 9–15

Grupp B torsdag 10.8.2023 kl. 9–15

Utbildningsdag II – fjärrundervisning

Grupp A tisdag 15.8.2023 kl. 9–15

Grupp B torsdag 17.8.2023 kl. 9–15

Augusti–september 2023: Närperioder och planering av höstens verksamhet

Regionala veckoslut med närundervisning: Grunderna i gruppledarskap, praxis inom filmverksamhet, övningsarbete. Planering av höstens verksamhet i filmverksamhetsgrupper.

19–20.8.2023 Helsingfors

26–27.8.2023 Ylöjärvi

2–3.9.2023 Enare

9–10.9.2023 Uleåborg

Målet är att arrangera närundervisningen lättillgänglig för deltagarna. Resekostnader för långväga resande ersätts enligt billigaste offentliga färdmedel.

Utbildningsdagar på hösten 2023 och avslutning för utbildningen i januari 2024

28 september Utbildningsdag III – fjärrundervisning

Föreläsning: Filmtolkning, aktivt tittande. Torsdag 28.9.2023 kl. 9–12.

31 oktober Utbildningsdag IV – fjärrundervisning

Föreläsning: Konstpedagogiska utgångspunkter för filmundervisning. Tisdag 31.10.2023 kl. 9–12.

30 november Utbildningsdag V – fjärrundervisning

Föreläsning: Upphovsmannaskap och arbetsgrupper, barn som amatörer. Torsdag 30.11.2023 kl. 9–12.

11 januari Utbildningsdag VI – avslutning, fjärrundervisning

Feedback, självvärdering och utveckling av hobbyverksamheten. Sammanfattning av utbildningen och slutdiskussion. Torsdag 11.1.2024 kl. 9–14.

Ansökan till utbildningen har avslutats. Mer information ges av projektets ansvariga producent Saara Konttinen, tfn 044 568 0219, saara.konttinen (at) koulukino.fi.