keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elokuvanlukutaito ja monilukutaito

Photo by Joshua Eckstein on Unsplash

Tulevaisuuden maailmassa tarvitaan yhä enemmän monipuolista lukutaitoa, se on keskeinen osallisuuden edellytys ja pohja demokraattiselle yhteiskunnalle. Elokuvanlukutaito on tärkeä osa monilukutaitoa ja siten perusteltu osa opetusta varhaiskasvatuksesta alkaen. 

Elokuvanlukutaito auttaa meitä ymmärtämään audiovisuaalisesti rikasta maailmaamme paremmin: mainokset, somevideot, kokopitkät elokuvat sekä suoratoistopalvelujen tv-sarjat ammentavat pohjimmiltaan samoista audiovisuaalisen kerronnan sammioista. 

“Monilukutaito on taito tuottaa ja tulkita erilaisia tekstejä, toimia tekstien kanssa erilaisissa tilanteissa ja erilaisia tehtäviä varten. Lukutaitoa ei nähdä pelkkänä teknisenä taitona, vaan meillä tulisi olla erilaisia lukutaitoja eri tarpeita ja tilanteita varten. Monilukutaito kattaa siis erilaiset lukutaidot, kuten peruslukutaidon, kirjoitustaidon, matemaattisen lukutaidon, kuvanlukutaidon, medialukutaidon ja digitaalisen lukutaidon.” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)

Monilukutaidossa ei kuitenkaan ole kyse ainoastaan teksteistä, käsite sisältää myös mm. sukupuolen moninaisuuden, kielellisen, etnisen, katsomuksellinen moninaisuuden sekä sosiaalisen diversiteetin. Monilukutaidon pedagogiikka on kaikille avointa ja inklusiivista – monilukutaitoa ei ole olemassa ilman moninaisuutta.

Elokuva lisää monilukutaitoa kaikkiin oppiaineisiin

Elokuvan mahdollisuudet monilukutaidon harjaannuttaja ovat lähes rajattomat ja elokuvakasvatus tarjoaa monipuolisen ja helpon tavan lähestyä erilaisia lukutaidon ulottuvuuksia. Jo pelkkä elokuvakokemuksesta kirjoittaminen harjoittaa sekä perinteistä luku- että kirjoitustaitoa. Myös perinteinen tapa lähestyä elokuvaa kirjallisuuden tapaan tarinallisuuden ja kertomuksen rakenteiden kautta lisää ymmärrystä audiovisuaalisen kerronnan keinoista. Tämä on hyvä lähtökohta tutkimusmatkalle audiovisuaalisen ilmaisun erityispiirteisiin.   

Kun elokuvan keinoja eritellään erilaisissa konteksteissa – kuten historiallisissa tai kaupallisissa – sekä pohditaan elokuvan viestiä ja vaikutusta, ovat myös kriittisen lukutaidon ulottuvuudet läsnä.

Myös elokuvien tekeminen, siihen liittyvä käsikirjoittaminen, tekstin keinojen, tarkoituksen ja muodon pohtiminen harjaannuttavat monilukutaitoa laajasti.

Linkkivinkit:

Elokuvanlukutaito-työpajamalli

Työpajamalli on tuotettu vuonna 2022 osana ammatillisille oppilaitoksille suunnattua, Opetushallituksen rahoittamaa Elokuvanlukutaitokoulutusta.