keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Vad är Skolbio?

Skolbio är en nationell expertorganisation i filmfostring, som stöder förbättringen av filmkunskap i och med att ge redskap och uppmuntra lärare och familjer att använda filmer i undervisningen och hemma. Målet är att ge elever en filmupplevelse i bio och att hjälpa lärare förstärka elevernas filmkunskap samt inspirera till att använda filmer i undervisningen på en mångsidig sätt.

SKOLORNA

  • Läroplaner
  • Lärare
  • Elevernas delaktighet
  • Aktivt lärande

SKOLBIO

  • Läromedel
  • Filmlista
  • Utbildning

BION

  • Utbredda läromiljöer
  • Kulturfostrans scener

FILMUTGIVARE

  • Filmernas tillgänglighet

För att stöda filmfostran och publikarbete erbjuder Skolbio olika servicen:

För att stöda lärarnas arbete för filmfostran produceras gratis läromedel för filmer som för närvarande visas i bion. Dessa läromedel är eniga med läroplanen. Skolbios läromedel består av info- och uppgiftspaketer som varierar i bredd och som inspirerar till användningen av filmer i samband med olika undervisningsämnen.

Skolbios Direktuppspelning erbjuder ett urval av inhemska kortfilmer och dokumentärer med därtill hörande läromedel för skolornas och kommunernas kulturtjänsters bruk. Ett inköp på Skolbios Direktuppspelning inkluderar rätten till offentlig visning.

Media-avain granskar barn- och ungdomsfilmer med fostran och positiva meddelanden i åtanke. Servicen ger förhandsinformation om filmer och redskap till behandling av filmupplevelsen speciellt till familjer.

Kelaamo erbjuder stöd och information om filmkultur till unga filmmakare, samt planerar och förverkligar filmworkshopar av olika slag.

Ytterligare erbjuder Skolbio filmfostrans expertservice bland annat i form av rådgivning och utbildningar.

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar Skolbios verksamhet.