keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Esitteet ja muut materiaalit

Lataa esitteet alta pdf-muodossa. Painettuja esitteitä voit tilata Koulukinolta lähettämällä meille sähköpostia.

Koulukinon yleisesite

Avaimia elokuvaan

Avaimia elokuvaan -esite on saatavilla 11 eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi, pohjoissaameksi, inarinsaameksi, kolttasaameksi, viroksi, venäjäksi, ukrainaksi, somaliksi, arabiaksi ja englanniksi. Löydät kaikki kieliversiot kootusti täältä.

Elokuvaelämys ei pääty lopputeksteihin

Koulukinon Media-avaimen hankkeessa tuotetaan nuorelle elokuvateatteriyleisölle tehtäviä ja materiaaleja, jotka kannustavat katsomaan elokuvaa aktiivisella otteella ja puntaroimaan nähtyä jälkikäteen muun muassa vapaan leikin, keskustelun ja luovan toiminnan kautta. Kaikki tehtäväkortit löydät täältä.

Media-avaimen infojuliste

Avaimia elokuvan moninaisuuden käsittelyyn

Avaimia elokuvan moninaisuuden käsittelyyn tarjoaa oivaltavia kysymyksiä moninaisuuden pohtimiseen.

Kysymyspatteriston taustamateriaalina toimii Satu Valkonen & työryhmä: Eronteoista moninaisuuteen – työkaluja mediatekstien moninaisuuden käsittelyyn, joka on kirjoitettu varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville ammattilaisille sukupuolisen ja kulttuurisen moninaisuuden käsittelyn tueksi.

Materiaali tarjoaa välineitä tarkastella moninaisuutta etenkin elokuvien ja televisio-ohjelmien avulla, mutta materiaalia voidaan soveltaa myös muiden mediatekstien käsittelyssä. 

Avaimia elokuvan moninaisuuteen on toteutettu Koulukinon ja Helsingin yliopiston Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (MOI) -kehittämisohjelman yhteistyönä (monilukutaito.com).

Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot -oppimateriaali

Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot on Koulukino ry:n Osuuskunta Mediakollektiivilta tilaama selvitys.Hankkeen ja selvityksen raportin päätavoitteena on ratkaisujen etsiminen disinformaatioon ja vihapuheeseen liittyvien ongelmien käsittelyyn erityisesti niistä näkökulmista, joita mediakasvattaja saattaa kohdata.

Koulukino on julkaissut selvityksen pohjalta laajan oppimateriaalin otsikolla Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot – Työkaluja teemojen käsittelyyn.

Materiaali on tarkoitettu yläkouluun ja toisen asteen opetukseen, minkä lisäksi sitä voi hyödyntää myös esimerkiksi nuorisotyössä. Materiaalin tehtävät ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, joita voi poimia käsiteltäväksi haluamassaan järjestyksessä. Mukana on mm. ryhmäkeskusteluja, kirjoitustehtäviä, tiedonhakua ja draamaharjoituksia.  

Oppimateriaali koostuu kahdesta osasta:

Vihapuhe ja sananvapaus -osuuden tavoitteena on tukea nuoria tunnistamaan vihapuhetta erilaisissa ympäristöissä erityisesti verkossa ja harjoitella rakentavia tapoja vastata vihapuheeseen. 

Disinformaatio ja valemedia-osuuden tavoitteena on tukea nuorten monilukutaidon kehittymistä ja kannustaa mediakriittiseen ajatteluun.  

Koulukinon sivuilta löydät lisäksi näihin materiaaleihin liittyviä tapausesimerkkejä tehtävineen.

Elokuvakasvatuksen opas

Elokuva synnyttää luontevia keskustelutuokioita lasten ja nuorten kanssa – myös asioista, joista voi muuten olla vaikea puhua. Aikuisen tärkein tehtävä on olla läsnä, kuunnella lasta ja keskustella hänen kanssaan.

Elokuvakasvatuksen opas toimii elokuvakasvattajan monipuolisena tukena sekä johdatuksena elokuvan lajityyppeihin ja tekoprosessiin. Kirjassa on runsaasti tehtäviä, joiden kautta hahmottuu esimerkiksi, miten animaatio syntyy tai mitä eri asioita ihmiset pelkäävät ja miten pelon voi voittaa. Elokuvakasvatuksen opas sopii sekä opettajille että vanhemmille.

Marjo Kovanen ja työryhmä: Elokuvakasvatuksen opas. Nemo 2013. ISBN 978-952-240-210-3. Klk 38.297. Ovh 29 e.

Kirja on saatavilla kaikista hyvinvarustetuista kirjakaupoista, nettikaupoista ja kirjastoista.