keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Opettajalle-osion tekstit on kirjoittanut Marjo Kovanen alunperin Koulukinon Laudatur-palvelussa julkaistujen KM Kaisa Myllylän, KM Inka-Mari Helvilän sekä KM Melina Lukkarisen laatimien tekstien pohjalta. Tekstien taustalla on mm. seuraavia lähteitä:

Herkman, J. 2007. Kriittinen mediakasvatus. Tampere: Vastapaino 

Jyrkiäinen, A & Koskinen-Sinisalo, K-L. 2012. Yhteisöllinen kirjoittaminen. Helsinki: Avain. 

Kaartinen , T. (toim.) 2015. Monilukutaito kaikki kaikessa. Tampere: Tampereen yliopisto. Saatavilla www-muodossa. 

Jyrkiäinen, A. 2007. Verkosto opettajien tukena. Tampere: Tampereen yliopisto. Saatavilla www-muodossa: http://uta32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/67794/978-951-44-7149-0.pdf?sequence=1 

Kovanen, M & Työryhmä 2013. Elokuvakasvatuksen opas. Nemokustannus. Helsinki. 

Kupiainen, R. & Sintonen, S.2009. Medialukutaidot, osallisuus ja mediakasvatus. Helsinki: Palmenia 

Merilampi, R.S. 2014. Mediakasvatuksen perusteet. Helsinki: Avain. 

Niinistö. H. 2009. Mediakasvattajan matkakertomus. Käytännöstä teoriaan ja takaisin. Tampere: Tampereen yliopisto. Saatavilla www-muodossa. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/76517/lisuri00105.pdf?sequence=1 

Pohjola, K. 2011. Uusi koulu. Oppiminen mediakulttuurin aikakaudella. Jyväskylä. Jyväskylän yliopistopaino. 

Kauppinen, M. 2014. Kaivetaan filmi kelastaan – elokuva monilukutaidon harjaannuttajana. Kielikukko, 33 (2), 20-23. 

Näränen, P. Elokuva-analyysi luokkaopetuksessa. Teoksessa Hankala, M., Kivikuru, U., Kotilainen, S., (toim) Mediakasvatus. 1999.Helsinki. Oy Edita Ab. 

Pentikäinen, J. 2015. Elokuvat luokka ja Freedom Writers kirjoittamisen kuvauksina ja reflection osana. Scriptum : Volume 2, Issue 2, 2015. S 82-107. 

Kotilainen, S. 2001. Mediakulttuurin haasteita opettajakoulutukselle. Tampere: Tampereen yliopisto. Saatavilla www-muodossa: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/67105/951-44-5072-8.pdf?sequence=1 

Merilampi, R.S. 2014. Mediakasvatuksen perusteet. Helsinki: Avain. 

Kauppinen, M. 2014. Kaivetaan filmi kelastaan – elokuva monilukutaidon harjaannuttajana. Kielikukko, 33  

Opetushallitus. 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. 

www.monilukutaito.com