keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Så här går det till

Börja med att fundera på för vem du väljer filmen. Skolbio-läromedlen är indelade enligt årskurs. I läromedlet finner du information om filmen och teman som läromedlet behandlar. Bekanta dig med filmen och läromedlet i förväg!

I läromedelslistan kan du leta efter läromedel enligt årskurs, filmnamn eller tema. Då du väljer en film lönar det sig att välja ett par alternativ i händelse av att det inte finns tillgängliga kopior.

Observera att filmens åldersgräns enbart berättar om möjligt skadligt innehåll i filmen. En film med låg åldersgräns betyder inte nödvändigtvis att filmen till temat lämpar sig för din grupp. Informationen om åldersgränser hittar du på sidan Åldersgränser. Mer information exempelvis om grunderna för åldersgränserna får du hos Enheten för mediefostran och bildprogram (MEKU).

Organisering av skolbioförevisning på en biograf

Kontakta först den lokala biografen eller filmcentret när du vill ordna en skolbioföreställning på en biograf. Alla biografer i Finland har förbundit sig vid att arrangera skolbioföreställningar. Eftersom förevisningarna sker under skoltid, bör ni i god tid komma överens tidpunkten med biografen.

Publiken för skolbioförevisningar ska i allmänhet bestå av flera klasser eller hela skolan. Det är inte ekonomisk lönsamt för biografägaren att visa filmer för alltför små grupper. Vissa biografer önskar minst hundra elever per förevisning, men en del ordnar förevisning från och med ett tiotal elever.

Man bör alltid separat och i förväg komma överens om biljettpriset för skolbiobesöket med biografens ansvariga. Biljettpriset påverkas bland annat av antalet elever och vid vilken tidpunkt filmen utkommit till biografdistribution. Betalningssättet varierar också beroende på biograf. Det bästa vore att förhandla om det i förväg. Klassläraren eller någon annan övervakande lärare får gratis gå med på förevisningen med sin klass.

Så här använder du läromedlen

En filmer är ett fantastiskt pedagogiskt redskap: den ger möjligheten att diskutera olika ämnen, att bekanta sig med främmande kulturer, att få nya erfarenheter och att identifiera sig och öka förståelsen av jaget och den kringliggande världen. Samtidigt får man njuta av filmen! Det viktigaste är att tillsammans dela filmupplevelsen.

De filmrelaterade läromedlen finns på Skolbiots webbplats och får fritt användas för allt icke-kommersiellt bruk. Läromedlen är avsedda att fördjupa behandlingen av teman kring filmens innehåll, filmförståelsen och filmupplevelsen.

Det finns läromedel för alla årskursnivåer från förskola till utbildning av andra graden. Många av läromedlen är omfattande helheter som inkluderar informationspaket, men det är alltid lätt att plocka ut de delar som passar det egna undervisningsarbetet. 

Beroende på målgrupp och läromedlets tema kan behandlingen av filmen variera kraftigt. Filmen och läromedlet kan exempelvis fungera som övningsredskap för informationssökning, grupparbetsförmåga eller känslomässiga färdigheter. Diskussionsuppgifterna uppmuntrar till att reflektera och motivera. Läromedlen innehåller också rikligt med skriv- och analysuppgifter samt olika uppgifter inom bildkonst, musik och motion. Dessutom omfattar läromedlen grunderna för filmberättande och -kultur, allt från bildvinklar till filmrecension.

De som skapat läromedlen är klasslärare, barnträdgårdslärare, ämneslärare och experter inom olika områden.