keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Jakautunut Pohjois-Irlanti

Tehtäviä

1. Pohjois-Irlannin historiaa ja nykypäivää leimaa alueen kahtiajakautuminen katolilaiseen (irlantilaismieliset) ja protestanttiseen (englantilaismieliset) väestöön. Osapuolia kutsutaan myös unionisteiksi, jotka halusivat säilyttää Pohjois-Irlannin osana Iso-Britanniaa sekä nationalisteisiksi tai tasavaltalaisiksi, jotka haluaisivat Pohjois-Irlannista osan Irlantia.

Ottakaa selvää näiden ryhmien asemasta Pohjois-Irlannissa ja suhteesta toisiinsa elokuvan tapahtuma-aikaan 1970-luvulla.

Jakakaa luokka niin, että osa saa tutkittavakseen katolilaiset, kun taas toiset perehtyvät protestantteihin. Käyttäkää mahdollisimman monia eri netti- ja kirjalähteitä ja selvittäkää:

– Millainen yhteiskunnallinen asema ryhmillä oli?

– Mitkä asiat aiheuttivat konflikteja katolilaisten ja protestanttien välille?

– Miten levottomuudet ilmenivät?

– Missä ja miten katolilaiset/protestantit Belfastissa asuivat?

Jakakaa löytämänne tiedot koko luokalle ja kootkaa niistää yhdessä esitys, esimerkiksi mind-map tai aikajana.

 

2. Ottakaa pareittain tai pienissä ryhmissä selvää seuraavista sanoista. Jokainen pari/ryhmä saa tehtäväkseen selvittää 1–3 sanaa. Laatikaa sanoista lyhyt ja tiivis selitys, josta käy ilmi yhteys Pohjois-Irlannin konfliktiin. Sanaselitykset jaetaan koko luokalle.

– The Troubles / Levottomuudet

– IRA

– OIRA

– PIRA

– Belfast

– Ulster

– UDR

– Union Jack

– Sinn Féin

– Derry

– Verinen sunnuntai

– Margaret Thatcher

 

Lähteet ja lisätietoa:

Lindström, Georg, Verinen sunnuntai – Pohjois-Irlannin konflikti, Jyväskylä 2007.

BBC, The Troubles

Yle, elävä arkisto: IRA:n pommi-iskut johtivat internointilakiin

Yle, elävä arkisto: IRA: nälkälakko vaati kymmenen hengen

Suomen suurlähetystö, Dublin

Wikipedia:

Pohjois-Irlannin levottomuudet

Official Irish Republican Army

Provisional Irish Republican Army

Belfast:

suomeksi

englanniksi