keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Rotuerottelulla, tai rotusegregaatiolla, tarkoitetaan käytäntöä, jossa ihmisiä erotellaan rodun perusteella normaaleissa elämäntilanteissa, kuten koulutuksessa, julkisessa liikenteessä, ravintoloissa tai asumisessa. Erottelu voi olla pakollista tai vapaaehtoista, virallista tai epävirallista. Lainsäädäntöön perustuvaa rotuerottelua oli muun muassa Yhdysvaltojen etelävaltioissa noin 1960-luvulle asti ja Etelä-Afrikassa apartheidin aikana vuodesta 1948 vuoteen 1991. Apartheid oli laillistettua rotusortoa, jolloin Etelä-Afrikan rotuerottelupolitiikka jakoi maan väestön valkoisiin, mustiin, intialaisiin ja värillisiin. Rotuerottelun tavoitteena oli eristää rodut ja säilyttää sekä ylläpitää poliittisesti vallitsevan etnisen ryhmän etuoikeutettu sosioekonominen asema.

Rotuerottelun ajan katsotaan pitkälti loppuneen, näin ei kuitenkaan käytännössä ole, sillä tasa-arvo ei vieläkään täysin vallitse eri etnisten ryhmien välillä. Tämä on viime vuosina näkynyt erityisesti Yhdysvalloissa, jossa tummaihoisten miehien kuolemiin johtaneet epäselvät tilanteet ja syyllisten pienet tuomiot ovat jälleen jakaneet kansaa kahtia. Myös maahanmuuttokysymyksien parissa törmää usein samantyyliseen ideologiaan kuin rotuerottelun taustalla oli. Lisäksi monissa kaupungeissa eri etniset ryhmät asuvat omissa keskittymissään.

  • Miten rotuerottelu vaikutti elokuvan henkilöiden elämään? Miten betsuanamaalaiset ja britit elokuvassa siihen suhtautuivat?
  • Seretsen ja Ruthin liitto aiheutti poliittisen selkkauksen. Sellaista ei tänä päivänä enää syntyisi, mutta suhtaudutaanko tumma- ja valkoihoisten välisiin liittoihin vieläkään neutraalisti?
  • Seretse kohtasi Lontoossa voimakasta rasismia, oletko itse törmännyt vastaavanlaisiin tilanteisiin? Miten olet toiminut?
  • Rotuerottelu ei ole kuollut, se on vain muuttanut muotoaan. Mitä mieltä olet väittämästä?
  • Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että Suomessa esiintyy etnistä segregaation etenkin asumisen suhteen. Mitkä tekijät tähän mielestäsi vaikuttavat? Miten sitä voisi purkaa?
  • Mieti omaa jokapäiväistä elämääsi, tunnistatko siinä etnisen tai kielellisen segregaation piirteitä?

Opettajalle

  • Suomen Punainen Risti tarjoaa lukion opettajille käyttövalmista opetusmateriaalia, jossa käsitellään rasismia, erilaisuutta ja suomalaisuutta. Materiaali soveltuu useiden oppiaineiden tunneille, ja niissä yhdistyvät tiedon hankkiminen, teemojen pohtiminen sekä toiminnallinen oppiminen. Löydät materiaalin täältä.

Lähteet:
Wikipedia: Rotuerottelu
Maahanmuutto & turvallisuus – arvioita nykytilasta ja ennusteita tulevaisuudelle -raportti. (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 7/2016)