keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

 

1. I Sverige är finnarna en officiell nationell minoritet. Många finländare flyttade till Sverige i synnerhet på 1960 och 1970-talet. Leta efter information om följande ämnen: 
  • Hur många finländare uppskattas ha flyttat till Sverige på 60-70-talet? Hur stor andel av dem var från Norra Karelen? 
  • Vilka var orsakerna till utvandringen? 
  • Flyttade många senare tillbaka till Finland? 
  • På vilka områden i Sverige bosatte invandrarna sig? 
  • Hurdana förhållanden levde de i? Vad arbetade de med? 
  • Hur går det nuförtiden för sverigefinländarna? 
2. Har ni släktingar som har flyttat till Sverige? Vilka erfarenheter har de t.ex. av språket, boendet eller kulturen överlag? 
 
3. Vilka officiella minoriteter finns det i Finland? Ta reda på hurdana deras levnadsförhållanden och språkliga förhållanden är. 
 
4. Finns det invandrare i er grupp eller har ni bekanta som är invandrare? Vilka språk talar era bekanta flytande? Spelar åldern någon roll för hur man lär sig att tala ett nytt språk? Har åldern någon betydelse för hur man vågar tala ett nytt språk? 
 
5. Diskutera era erfarenheter i gruppen: har ni varit i situationer där ni har behövt förstå ett främmande språk? Vad gjorde ni om ni inte förstod allt som sades? Har ni någonsin tolkat för en kompis eller släkting? Har någon tolkat för er? Berätta hur det var! 
 
6. Vad ska man göra om man någon gång skäms för sina föräldrars beteende? Hitta på tips om hur man kan klara av genanta situationer. 
 
7. I Finland och i andra länder brukar man förknippa olika egenskaper med människor från olika dialektområden. Hurdana drag förknippar man t.ex. med österbottningar, tavastlänningar, karelare eller savolaxare?