keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Kehitysvammaisuutta voidaan tarkastella lääketieteen ja diagnoosin näkökulmasta, toimintakyvyn näkökulmasta tai sosiaalisesta näkökulmasta eli siitä, miten yhteisö suhtautuu yksilöön. Liikuntavammaisuudella ei ole lähtökohtaisesti mitään tekemistä psyykkisen kehittyneisyyden kanssa. Esimerkiksi cp-vamma on vain liikuntavamma, vaikka cp-vammaisella voi sen lisäksi olla kehitysvamma. Kehitysvammaisuus neurologisena epätyypillisyytenä asettuu neurologisen monimuotoisuuden (eng. neurological diversity) sateenvarjon alle.

Suomi sitoutui 10.6.2016 Yhdistyneiden kansakuntien yhteissopimukseen vammaisten ihmisten oikeuksista. Sopimuksen lähtökohtana on, että vammaisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen on oltava aina mukana neuvottelemassa vammaisia henkilöitä koskevista asioista. Johtavana periaatteena on syrjinnän kielto. Samaan aikaan valtio siirsi myös iäkkäiden vammaisten kuljetuspalvelut valtion budjetista kunnan budjettiin. Tällöin kunta voi säästää niistä ja iäkkäämpien vammaisten palvelut huononevat.

Itsemääräämisoikeus koskee kaikkia ihmisiä. Vammaisen henkilön kohdalla se tarkoittaa sitä, että hänelläkin on oikeus päättää omaan elämäänsä liittyvistä asioista. Itsemääräämisoikeus voi liittyä esimerkiksi liikkumiseen, yhteydenpitoon, ammatinvalintaan ja oikeuteen saada tarvitsemaansa apua ja tukea.

 • Vammaisella ei usein ole Suomessa mahdollisuutta valita missä ja miten hän asuu. Heidät sijoitetaan usein laitoksiin ja erilaisiin asumisyksikköihin. Miksi Helene päättää alussa olla laittamatta Mariaa asuntolaan?
 • Aerobics – A Love Story on tarina itsenäistymisestä, rakastumisesta ja kahden ihmisen kohtaamisesta. Elokuvan päähenkilöllä Marialla on kehitysvamma. Vaikuttaako tämä seikka kokemukseesi rakkaustarinan katsojana?
   
 • Mitä kehitysvammaisia hahmoja muistat elokuvista ja sarjoista? Millaisen kuvan ne ovat antaneet?
   
 • Miten kehitysvammaisuudesta näkyy mediassa? Lue Atlas Saarikosken puheenvuoro "Stop syrjinnälle!" Uusi Suomi-lehdessä. Tartu johonkin sen esittämään sinua puhuttelevaan väitteeseen. Kirjoita lyhyt vastine eli mielipidekirjoitus, joka vastaa toiseen mielipidekirjoitukseen. Lukekaa tekstit ääneen.
   
 • Miten kehitysvammaisten oikeudet mielestäsi toteutuvat Suomessa? Mitkä ovat suurimmat epäkohdat?

Lue aiheesta lisää elokuvien Vähän kunnioitusta ja Kovasikajuttu oppimateriaaleista.


Vammaisen seksuaalisuus

Seksuaalisuus on jokaisen ihmisen keskeinen ominaisuus syntymästä saakka. Seksuaalisuuteen kuuluvat aistillisuus, hellyys, yhteenkuuluvuus, fyysinen tyydytys ja turvallisuuden tunteet. Seksuaalisuus ja sen ilmaisu on myös vammaisen ihmisen oikeus.

Elokuvan päähenkilö Maria asuu lapsekkaasti sisustetussa huoneessa ja kaipaa fyysistä läheisyyttä ja vastavuoroista rakkaussuhdetta. Janne on masentunut ja haaveilee televisiotähden urasta. Televisiokanavat eivät ole innostuneita hänen ohjelmaideoistaan. Eräänä päivänä Maria etsii netistä löytämänsä Jannen käsiinsä. He aloittavat suhteen, Maria tekee aloitteen. Kaksi eksynyttä pelastaa toisensa.

Rakastumisen ja ihastumisen kehollista kokemusta ei ole välttämättä helppo sanallistaa. "Kuin vatsassa kuplisi juomaa" kuvailee Maria sisarelleen rakastumisen tunnetta.

Maria nähdään usein vammansa kautta ja lävistämänä. Jannelle kerrotaan, että hänen ideansa eivät merkitse mitään. Elokuvassa kosketetaan paljon. Tapahtumat ja teot ovat tärkeitä elokuvan kerronnalle. Elokuvan käsikirjoitukseen kirjoitetaan tekoja ja havaintoja, eikä esimerkiksi kuvailuja ja määritelmiä kuten "kaunis". Käsikirjoittajan tehtävänä on purkaa "kauneus" ja käyttää havaintoja joihin hänen tulkintansa perustuu siten, että katsoja katsoessaan ajattelee kaunista. Esimerkiksi rakastumista ja yhteydentunnetta voidaan käsikirjoittaa kosketuksen kautta. Aerobicsissa moni tunne näytetään tekojen ja sanattoman viestinnän kautta.

 • Mitä esimerkkejä sanattomasta viestinnästä löydät elokuvasta? Kuinka ne palvelevat elokuvan tarinaa?

Marian ja Jannen suhde saa karvaan lopun, kun Helene saa tietää siitä. Sisar kontrolloi ja rajoittaa Mariaa ja hänen liikkuvuuttaan eikä aluksi ota tosissaan hänen suhdettaan Janneen. Vammainen on yhteiskunnassa vähän samankaltaisessa näkymättömässä asemassa seksuaalisuutensa suhteen kuin vanhukset. Seksuaalisuus liittyy läheisesti myös omanarvontunnon, itsetunnon ja sosiaalisen vuorovaikutuksen käsitteisiin. Vammaisen ihmisen kohdalla seksuaalisuuden kieltäminen ja ylisuojelu voivat korostua.

 • Elokuvassa on paljon voimakkaita tunteenilmauksia. Nauru ja itku vuorottelevat. Mikä elokuvassa kosketti sinua erityisesti? Erittele mikä tunne oli. Piirtäkää kuvakäsikirjoitus. Kuvatkaa kännyköillä tai Ipadilla kohtaus, missä rakastavaiset erotetaan toisistaan.

Kirjallisuutta

Ilmonen, Tuisku & Karanka, Irene (2001) Iloinen soturi ja suloinen kuningatar – seksuaalikasvatuksesta. Helsinki: Kehitysvammaliitto.

Rajala, Pertti (2008) Kahden. Rakkaudesta ja seksistä selkokielellä. Kehitysvammaliitto. Helsinki: Kirjapaino OMA.