keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1.  Mikä on YK?
Jakaantukaa pareihin. Muistelkaa ensin itse ja selvittäkää sitten internetin avulla, mikä on YK eli Yhdistyneet kansakunnat ja miksi se on perustettu. Kiinnittäkää huomiota sekä järjestön historiaan, että nykytoimintaan. Kerätkää tietonne tietoiskumaiseksi esitelmäksi ja purkakaa tehtävä luokassa.

2. Pohtikaa tämän jälkeen pienryhmissä, mitä ovat ihmisoikeudet.

a) Aloittakaa kirjoittamalla ylös listaa oikeuksista, joiden uskotte olevan ihmisoikeuksia. Älkää tässä vaiheessa vielä käyttäkö lähteitä.

Etsikää tämän jälkeen ihmisoikeuksista tietoa lähteiden avulla. Voitte aloittaa esimerkiksi YK:n sivuilta; Ihmisoikeudet.net-sivustolta tai Suomen Amnestyn sivuilta.

Yrittäkää päästä lähteiden avulla mahdollisimman tarkkaan mutta tiiviiseen määritelmään ihmisoikeuksista.

b) Ottakaa tämän jälkeen esiin ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, joka on kaikista ihmisoikeusasiakirjoista vanhin ja yleisimmin hyväksytty. Tarkistakaa alussa tekemänne lista. Löydätte julistuksen esimerkiksi täältä.

 • Mitä oikeuksia ette muistaneet mainita? Millaisia ne ovat?
   
 • Yllättikö joku oikeus?
   
 • Onko joku oikeuksista epäselvä?
   
 • Oliko joku oikeuksista mielestänne turha?
   
 • Oliko listoissanne arvauksia, jotka eivät ole yleismaailmallisessa julistuksessa? Keskustelkaa yhdessä, tulisiko se lisätä sinne? Mitä muita lisäyksiä haluaisitte tehdä oikeuksien luetteloon? Voitte myös toteuttaa tehtävän essee-kirjoitustehtävänä tai järjestämällä luokassa väittelytilaisuuden, jossa toinen osapuoli puoltaa ja toinen vastustaa jotain olemassa olevaa tai itse lisättäväksi keksimäänne ihmisoikeutta.