keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Paramount Pictures

1. Millaisia ratkaisuja Gore tarjoaa ilmastonmuutokseen? Millaisen yhteiskunnan hänen tarjoamansa ratkaisut olettavat? Esittääkö hän muutoksia siihen, miten asiat nyt hoidetaan – vai ei? Entä mistä muista ratkaisuista olette kuulleet, tai mitä muita ratkaisuja pysytte keksimään? Eroavatko ne Goren ratkaisuista ja eroaako niiden tarjoama käsitys yhteiskunnasta siitä, joka elokuvasta välittyy?

2.Tehkää luokassa elokuvan englanninkielisestä oppimateriaalista löytyvä Pariisin ilmastokokous -simulaatio. Tutustukaa myös Pariisin sopimuksen kritiikkiin esimerkiksi täältä, ja etsikää tietoja sopimuksen tämänhetkisestä tilanteesta (linkit englanniksi).

3. ”Peräti 15 000 tieteentekijää 184 maasta sanoo ihmisten vaarantavan koko ihmiskunnan tulevaisuuden, jos kulutusyhteiskunta ja väestönkasvu jatkavat nykyisellä tahdilla”, uutisoi hs marraskuussa 2017. Tähän tutkijoiden kannanottoon kuului kuitenkin myös 13 kohdan lista, jonka toimenpiteillä tuho olisi vielä vältettävissä. Näihin kuuluvat seuraavat toimenpiteet (voit lukea koko listan Bioscience -lehdessä julkaistun tekstin lopusta):

– Laajojen luonnonsuojelualueiden muodostaminen ja luonnon monimuotoisuuden varjelu

– ruokajätteen vähentäminen ja kasviksiin painottuvan ruokavalion edistäminen

– väestönkasvun vähentäminen ehkäisymahdollisuuksista huolehtimalla

– rahalliset kannustimet ympäristölle edulliseen taloudelliseen toimintaan

– vihreän teknologian ja uusiutuvan energian suosiminen ja fossiilisia polttoaineita suosivien tukien pikainen lopettaminen

– taloudellisen ja yhteiskunnallisen tasa-arvon edistäminen ja se, että hinnoissa ja verotuksessa otettaisiin huomioon kulutuksen ja tuotannon todelliset kustannukset ympäristölle.

Miten nämä toimenpiteet voitaisiin parhaiten toteuttaa? Voitte miettiä myös ryhmissä niin, että jokainen ryhmä keskittyy keksimään mahdollisimman monta tapaa edistää yhtä tavoitetta, ja esittelee ajatuksensa lopuksi muille.

4. Hambachin tuhansia vuosia vanhaa metsää Saksassa ollaan kaadettu avolouhoksen (josta louhitaan ilmastolle kivihiiltäkin haitallisempaa ruskohiiltä) tieltä. Metsää ei kuitenkaan saatu kaadettua loppuun asti, sillä louhoksen vastustajat valtasivat sen ja estivät töiden jatkamisen.

  • Tutustu metsän tilanteeseen ja CNN:n artikkeliin asiasta.
  • Keskustelkaa parin kanssa: mitä mieltä olette suoran toiminnan oikeutuksesta ja sen roolista ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa?