keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

1. Tämä tehtäväsSopii myös orientoivaksi tehtäväksi ennen elokuvan katsomista. Tässä tapauksessa heränneitä ajatuksia kannattaa vielä täydentää yhdessä elokuvan katsomisen jälkeen.

“Emme taistele rikkauden tai vallan tähden. Taistelemme vapaudesta. Taistelemme ihmisen persoonallisuuden palauttamisen puolesta.” – Bhimrao Ramji Ambedkar

a) Tutustu parisi kanssa kastijärjestelmään: Mikä kastijärjestelmä on? Mitä tarkoittaa kastittomuus? Missä päin maailmaa on vielä kastijärjestelmiä?

b) Pääkasteja on olemassa neljä kappaletta ja sen jälkeen ovat kastittomat: alistetut, koskemattomat. Havainnollista parisi kanssa kastijärjestelmä: Ketkä ovat järjestelmän huipulla, ketkä alimpana? Millaisia ammatteja kuuluu eri kasteihin?

c) Tutustukaa parin kanssa YK:n ihmisoikeuksien sopimukseen (http://www.ihmisoikeudet.net/uploads/materiaali/YK_Ihmisoikeuksien%20julistus.pdf). Miettikää, mitä sopimuksen kohtia kastijärjestelmä rikkoo. Valitkaa kumpikin yksi tällainen kohta ja piirtäkää sarjakuvat, jossa havainnollistatte, miten kastijärjestelmässä tämä ihmisoikeusrikkomus voisi ilmetä.

Vinkkinä opettajalle: YK:n tekemästä tutkimuksesta selviää, että kastisyrjintään liittyvät ainakin nämä ihmisoikeusrikkomukset:

• oikeus fyysiseen koskemattomuuteen

• oikeus tasapuoliseen poliittiseen osallistumiseen

• oikeus tasavertaiseen kohteluun oikeusjärjestelmässä

• oikeus omistaa maata

• tasavertainen oikeus julkisiin ja sosiaalisiin palveluihin

• uskonnonvapaus

• oikeus oman tahdon mukaiseen avioitumiseen

• oikeus koulutukseen

• oikeus omaan kulttuuri-identiteettiin

• oikeus tasavertaisiin työmahdollisuuksiin

• oikeus tasa-arvoisiin ja oikeudenmukaisiin työoloihin

• oikeus vapauteen pakkotyöstä tai orjuudesta

• oikeus vapauteen ihmisarvoa loukkaavasta kohtelusta

• oikeus terveyteen

• oikeus riittävään ravintoon, veteen, hygieniaan, vaatetukseen ja asumiseen

d) Keskustelkaa ja kirjatkaa ylös pienryhmissä:

  • Onko kastijärjestelmällä ja rasismilla mielestänne eroa? Perustelkaa näkemyksenne.
  • Mitkä ovat mielestäsi ne tekijät, miksi Suomeen ei ole syntynyt kastijärjestelmää?

2. Tutustukaa yhdessä koko ryhmän kanssa elokuvan matkareittiin. Mitä maita mahtui matkan varrelle?

a) Miettikää pienissä ryhmissä, miten lähtisitte suunnittelemaan vastaavanlaista reissua? Mitä asioita ja riskejä tulisi huomioida suunnitteluvaiheessa?

b) Valitkaa tämän jälkeen pienryhmissä matkareitin maista yksi teitä kiinnostava maa ja tehkää siitä koko luokalle esitelmä. Esitelmässä on hyvä miettiä oleellisia asioita maahan matkustavan näkökulmasta.

c) Tämän jälkeen esitelkää tuotoksenne koko luokalle Pecha Kuchan muodossa. Pecha Kucha on esitysmuoto, jossa kuvien avulla kerrotaan oleellinen tieto kuulijalle. Tehkää 20 kuvan esitys, jonka avulla kerrotte muille kohdemaanne tärkeimmät tiedot. Jokaista kuvaa näytetään ainoastaan 20 sekunnin ajan, joten miettikää jo etukäteen tarkkaan, mitä haluatte kuvista sanoa. Helpoiten pysytte sovitussa ajassa ajastamalla esimerkiksi PowerPointin vaihtamaan uuden kuvan automaattisesti 20 sekunnin välein.

3. Palaa vielä työskentelemään itsenäisesti. Suunnittele oma unelmiesi matkareitti. Valitse 5 maata ja kaupunkia. Mitä nähtävyyksiä haluat nähdä? Mitä kokemuksia kerätä maailmalta? Piirrä reittisi kartalle. Tämän jälkeen etsi jokaisesta kohteesta yksi kuva, joka innostaa sinua. Muodosta näistä kuvista kollaasi esimerkiksi tietokoneesi näytölle tai huoneesi seinälle inspiroimaan sinua kohti unelmaasi.