keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Maskuliinisuus ja sukupuoliroolit

Close 2022. Future Film.

Tehtävä 1

Luetaan miesplus ry:n sivustolta kirjoitus ”Mitä maskuliinisuus on?”. Tämän jälkeen jakaannutaan 4-5 hengen ryhmiin ja keskustellaan, minkälaisia ajatuksia kirjoitus herättää. Mitä mieltä olet kirjoittajan henkilökohtaisista kokemuksista maskuliinisuudesta? Keskustelkaa myös, millaisia piirteitä pidetään mielestänne maskuliinisina.

Lopuksi verrataan ajatuksia siihen, millaisena sukupuoliroolit näyttäytyvät elokuvan nuorten maailmassa.

Tehtävä 2

Close-elokuvassa Léon ja Rémin luokkalaisten tyttöjen kysyessä ovatko he pariskunta, Léo kiistää asian ja kiusaantuu. Myöhemmin koulun poikaporukoissa asian esille nostaminen jatkuu Léoon ja Rémiin kohdistuvana homofobisena kiusaamisena. Kohtauksissa esille tulevat tiukat sukupuoliroolit ja heteronormatiivinen ajattelu, jotka määrittävät miten poikien välinen läheisyys nähdään. Tämä vaikuttaa siihen millaisena Léo alkaa pohtimaan omaa identiteettiään. Miten León pyrkimys asettua hyväksytyksi kokemaansa rooliin muuttaa hänen toimintaansa elokuvan edetessä?