keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Dear Arctic 2023. RARE Media Oy.

Ilmastonmuutos on koko maailmaa koskeva ongelma, jonka tutkimusta voi lähestyä monenlaisista näkökulmista.

Yksin pohdittavaksi tai ryhmässä keskusteltavaksi

  • Miten käsityksemme ilmastonmuutoksesta voi muuttua jos sitä tarkastellaan erilaisista näkökulmista? Asiaa voi pohtia esimerkiksi vertailemalla ihmisen, eläimen, kasvin tai planeetan näkökulmaa ilmastonmuutokseen.
  • Millä tavoin elokuvassa esitellyt tieteenalat lähestyvät ilmastonmuutoksen tutkimusta? Voivatko eri näkökulmat tukea toisiaan tai olla ristiriidassa keskenään?
  • Millä tavoin ilmastonmuutos hahmottuu eri tavalla jos sitä lähestytään esimerkiksi biologian kaltaisten luonnontieteiden tai sosiologian kaltaisten valtiotieteiden kautta?
  • Pohdi millä tavoin ihmisten arvot voivat näkyä toisaalta tutkimuksessa ja toisaalta sen perusteella tehtävissä poliittisissa valinnoissa ilmastonmuutoksen suhteen.