keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Dokumenttielokuvan ihmiset ja tapahtumat ovat todellisia. Silti dokumenttielokuva ei ole yksiselitteinen totuus, vaan tietty tulkinta ja näkökulma tapahtuneesta. Dokumenttielokuvan syvin tarkoitus ei olekaan pyrkiä yksiselitteiseen totuuteen vaan avata erilaisia näkökulmia ja tulkintoja. Dokumentin yhtenä tehtävänä on myös jakaa informaatiota. Dokumenttielokuvalla onkin ollut historiassa vahva perinne tiedon esittämisessä, valistamisessa ja propagandassa. Nykyään dokumenteissa saattaa tiedon sijaan korostua taiteellinen ilmaisu ja tunteen välittäminen. Diego Maradona on henkilödokumentti, mikä on yksi dokumenttielokuvan alalajeista.

Dokumenttielokuvassa on monenlaisia kerronnan keinoja ja jokaisen dokumentin tekijän täytyy pohtia millä keinoin hän tarinan kertoo yleisölleen. Hän luo elokuvalleen myös kerronnalliset raamit. Kerronnan keinoja on useita, näitä ovat muun muassa elokuvan ääni (niin varsinainen kuultava ääni kuin elokuvantekijän viesti ja kerrontatapa), aihe, kuvat, kuvauskäytännöt, kuvaus- ja leikkaustyylit. Dokumenttielokuvalla on myös erilaisia moodeja, jotka vastaavat fiktiivisen elokuvan genrejä. Nämä moodit ovat niiden kehittäjän, elokuvateoreetikko Bill Nicholsin, mukaan: Poeettinen moodi (Poetic mode), Selittävä moodi (Expitory mode), Havainnoiva moodi (Observational mode), Osallistuva moodi (Participatory mode), Refleksiivinen moodi (Reflexive mode) ja Performatiivinen moodi (Performative mode).

Kysymyksiä ja tehtäviä

1. Ketkä pääsevät ääneen Diego Maradona -dokumenttielokuvassa?
2. Mitä Diego Maradonan elämänvaiheita oli elokuvaan nostettu?
3. Mitkä olivat dokumentin raamit? Entä sen moodi/moodit?
4. Millä tavoin elokuvassa luotiin tunnelmaa? Pääsitkö sisään jalkapallon huuman?
5. Mitä Diego Maradonan elämänvaiheita voisi mielestäsi jättää pois, jotta henkilökuvan todenmukaisuus ei kärsisi? Miksi? Entä mitä ei voisi jättää pois? Miksi?
6. Tutki lisää Maradonan elämää. Mitä olisit mahdollisesti lisännyt dokumenttiin? Olisiko se muuttanut sen raameja?

Lähteet
Elokuvantaju – verkko-oppimateriaali
Dokumentin kerronnan keinoja – opinnäytetyö. Lotta Laakso. Tampereen ammattikorkeakoulu. 2015.