keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Kasvihuoneessa ja kaduilla

Kasvihuone oli vapaa vyöhyke, tila jossa toisenlaiset lait olivat voimassa. Koulupäivät, käytävät ja vanhempieni talo katosivat, kun menin lasiovesta sisään. (Schiefauer 2015, 18.)

Elokuvassa kasvihuoneesta tulee Bellan, Kimin ja Momon yhteinen tila, joka on heille pakopaikka ahdistavasta ja rajoittavasta arkipäivästä. Kasvihuonetta voi pitää erityisenä, sukupuolittuneena tilana, joka tarjoaa tytöille mahdollisuuden viettää aikaa keskenään, turvallisessa ja fantasian sävyttämässä vaihtoehtoisessa tilassa. Kasvihuone ja sen sisällä kasvavat kasvit kytkeytyvät myös symbolisesti seksuaalisuuteen ja aikuiseksi kasvamiseen.

Oma huone ja tila on ollut historiallisesti kestävä ja keskeinen teema naiskirjailijoiden teksteissä. Englantilainen kirjailija Virginia Woolf vaati 1920-luvun lopulla kirjassaan A Room of her Own (1929) naiskirjailijoille omaa tilaa sekä konkreettisen oman huoneen muodossa että kirjoittamiseen vaadittavien taloudellisten, koulutuksellisten ja luovaan toimintaan liittyvien resurssien muodossa. Elokuvassa kasvihuone on Bellalle, Kimille ja Momolle yhteinen tila, joka mahdollistaa yhteenkuuluvuuden tunteen, pakopaikan ja uuden luomisen.

Kasvihuoneen yksityisyys kontrastoituu elokuvassa erilaisiin julkisiin tiloihin, kuten kouluun ja  kaupunkitiloihin, jotka vaikuttavat olevan erityisesti poikien ja poikaryhmien hallitsemia. Kohtauksessa, jossa Bella, Momo ja Kim astuvat pojiksi muuttuneina ulos kasvihuoneesta julkisiin tiloihin yöllä on läsnä voimakas vapautumisen tunne.

Tehtäviä

1. Keskustelkaa siitä, millaiset yksityiset ja julkiset tilat tuntuvat mielestänne turvallisilta, pelottavilta, omilta ja vierailta. Mitkä tekijät vaikuttavat erilaisista tiloista muodostuviin mielikuviin ja kokemuksiin? Miten kaupunkitila muuttuu vuorokauden- tai vuodenajasta riippuen? Entä miten kokemukset julkisista tiloista muuttuvat sukupuolen, iän, asuinpaikan tai etnisyyden perusteella?

2. Jakaantukaa ryhmiin ja etsikää netistä kotikaupunkinne kartta. Keskustelkaa alueista ja tiloista, joissa viihdytte/ette viihdy. Millaisia tunteita ja ajatuksia eri alueisiin, paikkoihin ja tiloihin liittyy? Entä millaisia reittejä valitsette kaupunkitilassa liikkuessanne?

3. Ottakaa valokuvia lempipaikoistanne (kotona, harrastuksissa, julkisissa tiloissa, luonnossa jne.) tai paikoista, joissa ette viihdy. Keskustelkaa kuvista. Mikä tekee paikasta oman/vieraan, turvallisen/pelottavan?

4. Miten elokuvassa luodaan vaikutelmaa erilaisista tiloista valaistuksen, musiikin ja kuvakulmien kaltaisten elokuvallisten keinojen kautta? Kuinka käsitys samasta tilasta muuttuu valaistuksen tai äänimaiseman muutoksen myötä?