keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Gheorghen saapumisen myötä John alkaa hoitamaan työtehtäviään maatilalla aktiivisemmin ja ottamaan tekemisistään ja sanomisistaan myös vastuuta. Pitkään samanlaisena jatkunut tilanne on jättänyt Johnin kierteeseen, josta on haastavaa päästä irti, mikä kostautuukin myöhemmin isän uuden sairaskohtauksen jälkimainingeissa. John loukkaa toimillaan Gheorgea ja tämä lähtee samantien muualle töihin, kauas Johnista. John on kahden vaiheilla: joko hän palaa takaisin samaan tilanteeseen, jossa on vellonut jo kauan aikaa tai sitten hän ottaa rohkean askeleen kohti uutta ja tuntematonta.

1. Tutustukaa seuraavaan Nuortenlinkin tekstiin, ja pohtikaa sen valossa Johnin matkaa kohti itsenäisyyttä ja aikuisuutta. Mitkä asiat puhuvat sen puolesta, että John on aikuinen, mitkä taas sen puolesta, että John on vasta matkalla kohti aikuisuutta? Mitkä valinnat tai tilanteet ovat ajaneet Johnin turhautuneisuuden ja tyytymättömyyden kierteeseen? Mitkä asiat ja ketkä lopulta muuttavat Johnin elämänsuunnan?

Pohtikaa sitten, mitä aikuisuus ja itsenäisyys merkitsevät itsellenne. Tämän jälkeen miettikää, mitkä asiat aikuisuuden suhteen mietityttävät teitä itseänne; mitkä ilahduttavat ja innostavat, mitkä taas ehkä aiheuttavat huolta? Voiko aikuinen ihminen kääntyä tarpeen tullen vanhempien tai ystävien puoleen vai pitääkö aikuisen aina selviytyä elämästään omin avuin? Missä vaiheessa kannattaisi kääntyä ammattilaisen puoleen, esimerkiksi opiskelujen ja töiden suhteen?

Aikuisuus elämänvaiheena alkaa nykyään noin kahdenkymmenen vuoden korvilla. Nuoret kohtaavat aikuisuuteen siirtyessään nopeita ja suuria elämänmuutoksia. Nuoruuteen kuuluu irtaantumista lapsuudenkodista ja vanhemmista, sekä omien asioiden itsenäisen hallinnan aloittamista. Monet merkkipaalut, kuten taloudellinen itsenäisyys, saavutetaan vähitellen. Omilleen muuttaminen, työelämään astuminen ja opintojen aloittaminen tapahtuvat kuitenkin kaikki usein samoihin aikoihin, mikä tekee muutoksista entistä tuntuvampia.

Monille itsenäistyminen tuottaa ilon ja jännityksen tunteita. Itsenäistyminen tuo mukanaan uusia vapauksia ja vastuu omista valinnoista tuntuu hyvältä. Toisille siirtymät voivat kuitenkin olla vaikeita. Vaikeudet voivat liittyä taloudelliseen epävarmuuteen, yksinäisyyteen tai esimerkiksi epävarmuuteen omasta tulevaisuudesta. Usein tuntemukset myös vaihtelevat. Äärimmillään vaikeudet tarkoittavat syrjäytymistä, joka voi alkaa, jos uuteen rooliin sopeutuminen ei onnistukaan esimerkiksi opiskelu- tai työelämässä. Myös päihteet saattavat viedä mennessään, jolloin muista elämän osa-alueista voi olla vaikea pitää kiinni.

Suurin osa nuorista aikuistuu ja itsenäistyy ilman suuria haasteita. Vaikeuksien tunnistaminen ei kuitenkaan ole häpeä, vaan päinvastoin: apua, tukea ja vinkkejä itsenäistymiseen kannattaa hakea ajoissa.

Elämänpolkuun nuoruudesta aikuisuuteen vaikuttavat monet asiat omasta toiminnasta, odotuksista ja tavoitteista ympäröivän maailman arvoihin ja vaatimuksiin. Valinnan mahdollisuuksia on runsaasti ja esimerkiksi työelämä muuttuu jatkuvasti. Muutosten keskellä nuorilta vaaditaan aktiivisuutta ja päätöksentekoa, jotta oma tie löytyy. Samalla on hyvä tunnistaa tukiverkostojen tärkeys jokaisen nuoren elämässä.

Lähde: Nuortenlinkki

2. Katsokaa seuraava Yle Summerin video aikuisuudesta: "Mitä tapahtuu, kun täyttää 18? Säpinää aikuisena". Keskustelkaa sen jälkeen ryhmän kesken tai pienryhmissä nuoren ja aikuisen oikeuksista ja velvollisuuksista. Mitä kaikkea pitää huomioida, kun täyttää 18 vuotta? Mihin täysi-ikäisyys velvoittaa, mitä oikeuksia taas kuuluu täysi-ikäisyyden piiriin?

Tehtävää läpikäydessä voitte käyttää apuna Infopankin ja Nettinapin kokoamaa tietoa tärkeistä ikärajoista, oikeuksista ja velvollisuuksista Suomen kansalaisena. Nousiko tehtävän myötä esille jotain uutta tai yllättävää?