keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Alkoholi ja rikkinäiset perheet

Elokuvassa käsitellään huumorin keinoin rankkoja aihepiirejä kuten alkoholismia ja rikkinäisen perheen dynamiikkaa.

  • Analysoi elokuvan tapaa käyttää huumoria rankkojen aiheiden käsittelyssä.
  • Huomaatko elokuvasta, kuinka  huumori kytkeytyy esimerkiksi Maikin äidin alkoholismin käsittelyyn? Entä Maikin, hänen isänsä sekä äidin välisiin suhteisiin?

Lue oheinen teksti alkoholismista:

"Alkoholiriippuvuuden kehityttyä henkilön alkoholin käytölle on ominaista se, että hän käyttää alkoholia suurempia määriä tai pitempään kuin hänen tarkoituksensa oli hänen aloittaessaan alkoholin käytön. Hän ei myöskään kykene halustaan huolimatta vähentämään tai lopettamaan alkoholin käyttöään huolimatta sen aiheuttamista haitoista. Humalatiloihin voi liittyä sammumista ja muistikatkoksia. Tuloksena voi olla ristiriitoja läheisten kanssa, avioero, vaikeudet työssä tai työstä irtisanominen, taloudelliset vaikeudet, rattijuoppous, rikkeet tai rikokset. Usein huomattava osa henkilön ajasta kuluu alkoholin hankkimiseen, käyttöön tai käytöstä toipumiseen. Kiinnostus muihin harrastuksiin vähenee, masennus, univaikeudet ja ärtyisyys lisääntyvät. Osa alkoholisteista juo yksinään tai salaa, osa kotonaan ja ravintoloissa." Lähde: Terveyskirjasto – Duodecim

  • Vertaa tämän tekstin antamaa kuvaa alkoholismista siihen, kuinka alkoholismia käsitellään elokuvassa. Mitä yhtymäkohtia löydät? Sivuuttaako elokuva joitain tässä mainittuja ilmiöön liittyviä elementtejä? Ilmeneekö elokuvasta joitain elementtejä, mitä ei yllä olevasta tekstistä ilmene?

Perheväkivalta

Sen lisäksi, että road movie -elokuvien hahmot toteuttavat tyylilajin elokuvissa kapinallisia tekoja, kapinalla on myös laajempi rooli genren elokuvissa; elokuva itsessään voi pitää sisällään kapinallisia elementtejä. Tämä voi ilmetä esimerkiksi rajuina kohtauksina, joissa mahdollisesti liikutaan perinteisesti hyväksi mauksi mielletyn rajamailla. Esimerkikis Goodbye Berlin pitää sisällään kohtauksia, joissa ilmenee perheväkivaltaa sekä päähenkilön mielikuvituksessa tapahtuva oman isän tappaminen.

  • Pohdi elokuvan tapaa käsitellä perheväkivaltaa. Onko käsittelytapa mielestäsi realistinen?
  • Mitä rajut kohtaukset kielivät itse tyylilajista?
  • Pohdi asiaa sen kannalta, että jos jossain muussa elokuvassa, kuten vaikka kotimaisessa draamassa käsiteltäisiin perheväkivaltaa, niin kuinka tämä mahdollisesti poikkeaisi Goodbye Berlinin tavasta käsitellä kyseistä aihepiiriä?