keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Sorrettujen ihmisryhmien asema viihteentekijöinä on yksi Green Bookin tärkeä teema. Historiallisesti esimerkiksi rodullistetut tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvat henkilöt ovat päässeet viihdyttäjän ominaisuudessa sellaisiin sekä konkreettisiin, että sosiokulttuurisiin tiloihin joihin heillä ei muuten olisi ollut pääsyä. Mutta kuten elokuva alleviivaa, pääsy on sallittu vain viihdyttäjän ominaisuudessa ja vain lavalle, edelleen joissain tapauksissa aivan konkreettisesti. Donilta evättiin yhdessä esiintymispaikassa mahdollisuus käyttää vessaa ja toisessa syödä, samaan aikaan kun häntä lavalla ylistettiin.

Ilmiöön liittyy myös kiinnittyminen nimenomaan viihteeksi määritellyn ilmaisun kenttään, arvokkaammaksi koettu taiteen ja korkeakulttuurin kenttä on suljetumpi alisteisessa asemassa olevilta ryhmiltä.

Alisteisessa asemassa olevan ryhmän viihdyttäjäasemaan liittyy toisiaan myös ryhmän eksotisoivaa viihteellistämistä, jolloin esimerkiksi ’musta kulttuuri’ tai ’homokulttuuri’ on lavalla jännittävää, mutta muualla jollain tavalla väärää. Pahimmillaan sama kulttuuri saa enemmän arvostusta kun joku ei-sorretusta ryhmästä tuleva esiintyjä ottaa sen elementtejä omaan taiteeseensa – tämä on usein käytetty esimerkki kulttuurisesta omimisesta.

Kulttuurisen omimisen käsitteeseen voitte tutustua esimerkiksi Koulukinon Isle of Dogs -oppimateriaalissa. On tärkeää huomata, että kulttuuriseen omimiseen liittyvissä kysymyksissä ei aina ole selkeitä vastauksia, ohjeita tai rajoja, mutta se ei poista vastuuta tai tee näistä kysymyksistä turhia.

Rodullistettu-termistä taas löydätte tietoa esimerkiksi Koulukinon Hidden Figures oppimateriaalista.

Don Shirleystä muusikkona voi lukea lisää Helsingin Sanomien artikkelista Oscar-elokuva Green Book kertoo pianisti Don Shirleyn taistelusta rasismia vastaan, mutta kuka hän oikeasti oli?

1. Millaisia muutoksia mustien taiteilijoiden ja mustan taiteen asemassa amerikkalaisessa kulttuurissa on tapahtunut kun vertaatte nykyaikaa ja Green Bookin kuvaamaa aikaa? Millaisia muutoksia pitäisi vielä tapahtua?

2. Voitte myös tässä yhteydessä keskustella esimerkiksi saamelaisen kulttuurin asemasta Suomessa. Eksotisoimista, sortoa ja kulttuurista omimista ei tarvitse etsiä kaukaa.