keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Matematiikka ja tietotekniikka

Tietotekniikan historia ja kovat tieteet valkoisten miesten kenttänä

Englanninkielen verbi compute tarkoittaa laskemista tai matemaattista ratkaisemista ja kuten elokuvasta huomaa, vielä 60-luvun alussa computer sana viittasi tietokoneen sijaan henkilöön joka suorittaa laskutoimituksia. Tietokoneiden historiallinen tausta onkin automatisoidussa laskemisessa salakirjoituksen murtamisesta tekniseen laskentaan.

Matematiikka, tietotekniikka ja muut kovat tieteet ovat olleet ja ovat edelleen valkoisten miesten aloja. Osittain tämän taustalla vaikuttaa historiallinen naisiin ja rodullistettuihin kohdistuva konkreettinen sorto, joka on rajannut monen muun arvostetun tai valtaa käyttävän kentän tavoin myös tieteen ja koulutuksen valkoisten miesten hallitsemaksi. Tämän rinnalla vaikuttaa joukko hienovaraisempia kulttuurisia rakenteita, jotka edelleen ohjaavat esimerkiksi nuoria sukupuoliin liitettyjen lahjakkuusstereotypioiden mukaisiin opintoihin (eli poikia kovien, kuten luonnontieteiden, ja tyttöjä pehmeiden tieteiden pariin).

Tehtävä 1
Keskustelkaa edellä mainituista sukupuolirooleihin ja uravalintoihin liittyvistä rakenteista. Miltä osin tilanne on muuttunut tai muuttumassa ja mitkä rakenteet tai stereotypiat pitävät sitkeästi pintansa?

Tehtävä 2
Etsikää tietoa naisista ja rodullistetuista tietotekniikan ja muiden kovien tieteiden kehitykseen vaikuttaneista merkkihenkilöistä.


Automatisaatio

Elokuvassa kuvattu siirtymävaihe tietokoneiden aikaan on tärkeä kohta automatisaation historiaa. Automaatio on puhuttanut erityisesti koska se aiheuttaa työn ja sitä kautta myös talousjärjestelmien muutoksia. Konkreettisimmin automatisaatio tekee toisista ammateista tarpeettomia ja synnyttää samalla uusia, joskaan ei samaa tahtia katoavien kanssa, mistä johtuen maailma tulee joidenkin asiantuntijoiden mukaan ennen pitkää päätymään jonkinlaiseen perustuloon perustuvaan järjestelmään.

Tehtävä 3
Elämme automatisaation suhteen jatkuvassa muutoksessa. Pohtikaa nykyhetkeä automatisaation aikajanalla: mitkä ovat tämän hetken vakiintuneita automatisaation elementtejä, mihin olemme parhaillaan siirtymässä ja mitä lähitulevaisuus tuo tullessaan?


Matemaattisen lahjakkuuden kuvaus

Matemaattista lahjakkuutta kuvataan elokuvissa usein jonkinlaisena jännittävänä erityiskykynä tai miltei supervoimana. Kärjistäminen ja liioitteleminen ovat perinteisiä tarinankerronnan työkaluja ja samankaltaisen kohtelun saavat toki myös esimerkiksi taiteellinen lahjakkuus tai vaikkapa taistelutaidot.

Tehtävä 4
Pohtikaa matemaattisen lahjakkuuden kuvaamista sekä Hidden Figuresissa, että muissa elokuvissa.

– Millaisia matemaattisen lahjakkuuden kuvauksia muistatte muista elokuvista, sekä käsikirjoituksen, että audiovisuaalisten keinojen osalta?

– Miten Hidden figures kuvaa matemaattista lahjakkuutta, sekä käsikirjoituksen, että audiovisuaalisten keinojen osalta?