keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Dokumenttielokuvan lajityyppi

Bill Nichols on kirjoittanut representaation dokumentaarisista muodoista (documentary modes of representation) kirjassaan Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary (Indiana University Press, 1992). Hän on siis tutkinut eri tapoja ja konventioita, joita elokuvantekijät ovat eri aikakausina käyttäneet todellisuutta kuvatessaan. Eri aikakausina dokumenttielokuvissa käytetään eri kerrontakeinoja, joiden avulla todellisuutta tarkastellaan ja siitä kerrotaan. Nichols ajattelee, että nämä tietyt tavat, joita dokumenttielokuvantekijä käyttää rakentaessaan elokuvansa, myös vanhentuvat. Vanhentuessaan katsoja alkaa tunnistaa tietyt toistuvuudet dokumenttielokuvien välillä.

Esittävä dokumentti (”expository documentary”) kuvaa esimerkiksi Griersonin ja Flahertyn edustamaa varhaista dokumenttielokuvaperinnettä, jossa käytetään ns. kaikkitietävää kommentoijaa (”Voice-of-God commentary”) ja jossa katsojalle kerrotaan jostakin hänelle tuntemattomasta maailmasta. Havainnoiva dokumentti (”observational documentary”) on esitystapa, joka kuvaa esimerkiksi dokumentaristien Leacock-Pennebakerin ja Fredrick Wisemanin elokuvia. Se syntyy liikkuvammasta kerrontatyylistä ja vähemmän kaikkitietävästä kommentoijasta. Elokuvantekijä havaitsee häiritsemättä kohteitaan ja on erillään tapahtumista. Interaktiivinen dokumentti (”interactive documentary”) (Rouch, de Antonio, Connie Field) syntyi taas tarpeesta näyttää tai paljastaa selvemmin elokuvantekijän näkokulma kuvaamaansa todellisuuteen. Tässä esitystavassa elokuvantekijä osallistuu kuvaamiinsa tapahtumiin. Refleksiivisessä dokumentissa (”reflexive documentary”) (Dziga Vertov, Jill Godmilow, Raul Ruiz) halutaan tehdä katsojalle näkyväksi dokumenttielokuvassa siihen asti vallinneet todellisuuden esitystavat; dokumentti näyttää siis olevan tietoinen omista tavoistaan rakentaa todellisuus.

1. Mieti, millä tavalla Hristovin elokuvaa voitaisiin tarkastella Nicholsin määrittelemien dokumentaaristen esitystapojen avulla.

2. Mitä esittävän, havaitsevan, interaktiivisen ja/tai refleksiivisen dokumentin ominaispiirteitä elokuvasta löydät? Analysoi tarkasti tarinankerrontaa, näyttelijäntyötä, leikkausta, valaistusta, musiikkia, kamerankäyttöä ja perustele vastauksesi.

3. Tutustu dokumenttielokuvaan genrenä eli lajityyppinä. Voit aloittaa tutustumisen esimerkiksi Koulukinon dokumenttielokuva-teemapaketista.

4. Muistele mitä dokumenttielokuvia olet aikaisemmin nähnyt, kotimaisia tai ulkomaisia?