keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tarkastelkaa elokuvaa eri näkökulmista

Lasten ja nuoren näkökulma
•    millaisia tunteita lapset ja nuori kokevat?
•    miten elokuva tavoitti lasten ja nuorten kokemusmaailman?
•    millaisia uusia asioita, mahdollisuuksia, haasteita ja /tai ristiriitoja lapset ja nuori kohtaavat?
•    miten he selviytyvät näistä kysymyksistä?


Biologiset vanhemmat
•    millaisia tunteita biologiset vanhemmat kokevat?
•    kuinka he suhtautuvat lapsiin, nuoreen, sijaisvanhempiin ja sosiaalityöntekijöihin?
•    millaisia vaikeita asioita biologiset vanhemmat joutuvat kohtaamaan ja mistä keskustelemaan?
•    millaisia vahvuuksia koet biologisilla vanhemmilla olevat?
•    pohtikaa, miten biologisten vanhempien toiminta vaikuttaa lasten ja nuoren hyvin- tai pahoinvointiin.

Sijaisvanhemmat
•    millaisia tunteita sijaisvanhemmat kokevat?
•    millaisina koette sijaisvanhempien ja lasten/nuoren väliset suhteet?
•    miten sijaisvanhemmat pitävät perheen yhteishenkeä yllä?
•    millaisia rooleja ja tehtäviä sijaisvanhemmilla on elokuvassa?
•    millaisia vaikeita asioita sijaisvanhemmat joutuvat kohtaamaan ja mistä keskustelemaan?

Sosiaalityöntekijät
•    millaisia tunteita työntekijät kokevat?
•    kuvaile työntekijöiden rooleja ja tehtäviä. Minkä tehtävän koit haastavaksi?
•    miten työntekijät suhtautuvat vanhempiin ja lapsiin?
•    mihin erityisesti kiinnitit huomioita lasten kanssa työskentelyssä?