keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1. a. Valitkaa tarkasteluun seuraavista kuvista mieleisenne: Kuva 1, Kuva 2, Kuva 3, Kuva 4, Kuva 5, Kuva 6, Kuva 7, Kuva 8, Kuva 9, Kuva 10.

  • Tarkastelkaa kuvan yksityiskohtia. Keitä kuvassa on? Onko siinä eläimiä? Mitä siinä on etualalla, entä taustalla? Millainen valo kuvassa on ja millaisia värejä siinä huomaatte? Onko kuvassa liikettä? Millaisia ääniä voitte “kuulla” kuvassa eli millainen on sen äänimaailma? Millaista kuvittelette olevan kuvan ulkopuolella? Mitä ääniä voisi kantautua kuvan rajauksen ulkopuolelta?
  • Mitä kuvan henkilöt ajattelevat tai mitä he puhuisivat keskenään? Kirjoittakaa heidän vuoropuheluitaan tai ajatuksiaan.
  • Arvioikaa, kuinka vanhoja kuvien henkilöt ovat. Ovatko kuvan ihmiset iloisia tai surullisia tai voiko kuvista huomata muita tunteita? Millainen tunnelma kuvassa on? Millaiset yksityiskohdat luovat kuvan tunnelman?

b. Tarkastelkaa useita kuvia tai kuvaparia samanaikaisesti.

  • Mitä ajattelette kuvista? Millaisia tunteita valitsemanne kuva herättää teissä? Millaiselta maisema näyttää kuvissa? Mikä kuvista on mielestänne puhuttelevin? Mikä kuvista kertoo eniten elokuvasta? Perustelkaa mielipiteitänne.
  • Haluaisitteko muuttaa jotakin kuvaa? Miten?

c. Valitkaa kuvista yksi, jonka koitatte “lavastaa” uudelleen. Tarkastelkaa ensin, mistä asioista kuva rakentuu? Millaisia hahmoja kuvassa on? Miten eri hahmot kohtaavat toisensa? Miten kuvan hahmot liittyvät ympäröivään maisemaan? Tavoitelkaa alkuperäisen kuvan tunnelmaa tai tunnetilaa mahdollisimman hyvin. Voitte halutessanne siirtää kuvan tilanteen tai hahmot nykyaikaan.

  • Pohtikaa, miten saisitte esille erilaisia tunteita ja tunnelmia valokuvan avulla.
  • Suunnitelkaa, lavastakaa ja kuvatkaa eri tunteisiin liittyviä kuvia. Millainen olisi esimerkiksi surullinen tyttö, ahdistunut tai iloinen henkilö, kapinallinen teini, pelokas poika, äkäinen mummo tms.? Miettikää, millaisia vaatteita ja värejä haluatte käyttää kuvassanne.
  • Kirjoittakaa kuvistanne lyhyitä tarinoita, kuvauksia tai runoja. Liimatkaa kuva ja tarina vierekkäin.
  • Voitte tehdä myös omia versioitanne tunnetuista taideteoksista #karanteenitaide-haasteen tapaan.

d. Kirjoittakaa uusia tarinoita kuvien avulla.

  • Valitkaa muutamia elokuvan still-kuvista ja asetelkaa ne mieleiseenne järjestykseen. Miten tarina alkaa ensimmäisen kuvan avulla? Mitä yllättävää kuva kertoo tarinan päähenkilöstä? Millainen ongelma tai ristiriita liittyy päähenkilöön tai kuvaan? Miten tarina päättyy? Kirjoittakaa kuvasarjan perusteella lyhyt tarina.