keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Dokumentissa seurataan elokuvan ohjaajan Einarin isää Veikkoa ja sitä, miten hänen poikansa ja lähipiirinsä suhtautuu isän vankkaan uskoon, että hän on Siriukselta kotoisin olevien valo-olentojen sanansaattaja, valaistumisen kokenut mies, joka välittää viestejä korkeammilta olennoilta. Olennoilta löytyy vastaus lähes kaikkeen, ja isä saa heihin yhteyden sitä pyydettyään. Joskus olentojen tulkinnat ja ennustukset menevät pieleen tai antavat odottaa (kuten kauan povattu lottovoitto). Isä perustelee asiaa sillä, että aika ei vain ehkä ollut oikea, emme ehkä vielä osaa tulkita viestiä ja pitää olla kärsivällinen. Näin isän yhteys ja usko olentoihin ovat säilyneet vahvana vuosien ajan, ja tänä aikana isän herkkyys vastaanottaa olentojen viestejä ja tulkita heidän merkkejään on kehittynyt.

Nuorempana Einari on ollut isänsä mukana tämän uforetkillä. Retkien aikana he ovat tähyilleet taivaalle, ulkoavaruuden merkkejä odotellen. Isä kertoo, että hän ja Einari ovat alun perin kotoisin Siriukselta, jossa he ovat olleet veljiä, siksi heidän keskinäinen siteensäkin on niin vahva.  Einari on pitänyt isäänsä aina sankarina, erityisesti hänen ”erityiskykynsä” tähden. Nyt vanhempana Einarin on yhä vaikeampi uskoa isänsä puheita saati sitten kokea samaa kuin hänen isänsä, kaikki yritykset kulkea isän jäljissä tuntuvat menevät pieleen.

Rajatieto ja uskomukset
Wikipedia antaa rajatiedolle useita määritelmiä, mukaan lasketaan mm. esoteria ja paranormaalit ilmiöt. Paranormaalit ilmiöt ovat luonnontieteellisiä ilmiöitä, joille ei löydy selitystä; ne voivat olla myös arkipäiväisistä poikkeavia, tieteen näkökulmasta tapahtuvia epänormaaleja ilmiöitä (anomalioita).
Paranormaalit ilmiöt voidaan jaotella eri kategorioihin, ja ne liittyvät mm. yliaistillisiin havaintoihin, rajakokemuksiin, parapsyykkisiin ilmiöihin (kuten psykokinesia ja levitaatio), UFO- ja parantamisilmiöihin.

Uskomuksella taas viitataan yleiskielessä uskoon, luuloon pohjautuvaan käsitykseen, esimerkiksi käsitykseen jostakin yliluonnollisesta. Tietoteoriassa, joka tutkii ihmisten tietoa ja sen pätevyyttä, uskomuksella tarkoitetaan mielentilaa, joissa yksilö on vakuuttunut jonkin väittämän totuudesta. Uskomus voi olla tietoteorian näkökulmasta joko tosi tai epätosi. Uskomus voi myös olla arkinen uskomus esimerkiksi omasta osaamisesta tai kyvyistä, mikä taas osaltaan vaikuttaa omaan käyttäytymiseen, ajatteluun ja omiin tunteisiin. Lääketieteessä uskomukset nousevat esille, kun esimerkiksi puhutaan plasebo-vaikutuksesta (potilas paranee vaivastaan lumelääkkeen avulla, uskomalla lääkkeen tehoon ja paranemiseensa).

 • Muistele, mitä selittämättömiä ja epänormaaleja ilmiöitä Veikko on kokenut tai havainnut elämänsä aikana. Minkä tyyppiset ilmiöt nousevat esille? Miten Veikko selittää kyseiset ilmiöt? Pyrkiikö hän perustelemaan niitä mitenkään, esimerkiksi vedoten tieteellisiin faktoihin, vai onko kyse enemminkin voimakkaan omakohtaisen kokemuksen esille tuomisesta? 
 • Miten Veikko on käyttänyt yliluonnollista kykyään hyväkseen? Miten hänen kykyynsä suhtaudutaan muiden taholta, esimerkiksi perheenjäsenten? Entä miten Veikon kyvyt on otettu vastaan kotikaupungissa Jämsässä?
 • Mitä ajatuksia Veikon kyvyt sinussa herättävät? Entä muun perheen suhtautuminen niin Veikkoon ihmisenä kuin hänen kykyihinsä? Minkälaisia tunteita dokumentissa nousee esille Veikon kykyihin liittyen?
 • Pohdi, minkälaisia uskomuksia sinulla itselläsi on, ja miten ne ovat vaikuttaneet sinuun. Liittyvätkö uskomukset käsitykseen ympäröivästä maailmasta vai sinusta itsestäsi? Ovatko ne positiivis- vai negatiivissävyitteisiä (”osaan/en osaa”, ”olen aina/en ole koskaan” jne.)? Nouseeko jokin uskomuksista ylitse muiden (uskot vahvemmin kuin muihin tai nousee ajatuksiisi säännöllisesti)?
  Pohdi sitten Veikon käsitystä hänestä itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Mihin hän uskoo ja mihin hän taas ei usko, mikä häntä on ajanut uskossaan eteenpäin, miten hänen uskonsa on muuttunut vuosien saatossa, mitä sisältöä usko on antanut Veikon elämään? Vaikka olisit itse eri mieltä Veikon kanssa hänen käsityksistään ja maailmankuvastaan, onko hänellä mielestäsi oikeus uskoa siihen mihin hän uskoo?
 • Uskontotieteilijä Terhi Utriainen sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa ”Usko on voimaannuttavaa ja kohottavaa. Ihmiset hakevat kokemusta siitä, että on mahdollisuus aloittaa uudelleen ja onnistua – että on toivoa.” Keskustelkaa uskomusten, uskon ja uskontojen myönteisistä merkityksistä ihmisille.
 • Veikon kokemia ja todistamia ilmiöitä ovat kokeneet monet muutkin, myös Suomessa. Tutustukaa seuraaviin YLE:n artikkeleihin ja videoihin aiheesta, ja keskustelkaa niiden herättämistä ajatuksista.
  YLE ”Ufoilua ja valoilmiöitä Suomessa”
  YLE ”Vaarallista maasäteilyä ei ole todistettu, vaikka taikavarpu sen havaitseekin”


Tiedon ja totuuden jäljillä
Skepsis ry on suomalaisten skeptikkojen vuonna 1987 perustama tieteellinen yhdistys. Skepsiksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on mm. edistää kriittistä ajattelua, tieteeseen ja järkeen perustuvaa käsitystä maailmasta, edistää kiisteltyjen väitteiden tieteellistä tarkastelua ja keskustelua tieteelliseen maailmankuvaan liittyvistä aiheista. Skepsis ry:n verkkosivuilta löytyvässä artikkelissa Miksi rajatieto kiinnostaa? todetaan seuraavaa:
"Rajatiedon kysymykset humanoideista henkiparannukseen, telepatiaan ja ruumiista irtautumiseen antavat yleensä lupauksen sellaisista voimista, joiden avulla elämä tulee helpommin hallittavaksi, sanoo dosentti Marjaana Lindeman Helsingin yliopiston psykologian laitokselta. – Ne ovat tunne-elämän kannalta miellyttäviä selityksiä.
– Kaikki ristiriidat ja epävarmuudet voidaan pyyhkiä pois elämästä, jos ajatellaan, että on yliluonnollinen voima, joka hoitaa asiat. Ennustamaton tulevaisuus ei aiheuta niin paljoa ahdistusta epävarmuutta.
Lindeman korostaa, että tutkimuksia siitä mitä kaikkia tehtäviä yliluonnolliset uskomukset ihmisessä palvelevat ei ole olemassa. – Niissä on paljon samanlaisia elementtejä kuin uskonnossa ja ne toimivat uskontona ainakin joillekin ihmisille, vaikka useimmat suhtautuvatkin näihin asioihin kepeästi."
Lähde: Skepsis ry

 • Pohdi tämän tekstin valossa Veikon kokemuksia. Missä vaiheessa elämää hän koki valaistumisen ja mikä sen laittoi liikkeelle? Mitä muita selityksiä elokuvassa annetaan sille, mitkä voisivat selittää hänen kokemansa valaistumisen ja kokemuksensa valo-olentojen viestintuojana?
 • Miten Veikon suhtautuminen elämään muuttui valaistumisen myötä? Mitä hän teki ennen valaistumistaan, entä sen jälkeen? Miten hänen suhtautumisensa elämän haasteisiin ja vastoinkäymisiin, ja ylipäänsä elämään muuttui?
 • Miten Veikon lähipiiri (äiti, poika, tytär, ystävät ja kollegat) kokivat tämän valaistumisen? Jakavatko he saman käsityksen maailmasta kuin Veikko? Muuttuiko heidänkin elämänsä Veikon valaistumisen myötä?
 • Elokuvassa kerrotaan Veikon osallistuneen henkisen tiedon kurssille, jonka jälkeen hän palasi kotiin muuttuneena ihmisenä. Mitä kurssista kerrotaan, kuka kurssia veti, mitä asioita siellä käsiteltiin, seurasiko siitä lisää tapaamisia muiden osallistujien kanssa? Keiden kanssa Veikko on ollut yhteydessä valo-olentoihin, UFO-havaintoihin ym. liittyen, ja mistä hän on saanut niihin liittyvää tietoa? Kuka tämän tiedon on toimittanut ja tuonut julkiseksi?
 • Tutustukaa Ylen artikkeliin Uskomattomasta Randista (Amazing Randi), tunnetusta yhdysvaltalaisesta taikurista ja skeptikosta, joka ottaa vastaan haasteita liittyen paranormaaleihin ilmiöihin, usein kumoten niihin liitetyt väitteet ja uskomukset. Mitä ajatuksia teksti ja videot sinussa herättävät?
 • Tutustukaa myös Docventuresin julkaisuun ja keskusteluun aiheesta, jossa käsitellään ihmisten uskomuksia ja huijauksia yliluonnollisten asioiden kustannuksella. Pohtikaa tämän jälkeen, mikä mielestänne ylittää huijauksen rajan, ja missä vaiheessa asiaan pitäisi puuttua, esimerkiksi viranomaisten taholta. Onko huijaus pahasta, jos vastaanottavalle osapuolelle koituu siitä hyvää, ja hän esimerkiksi pääsee elämässään vaikean vaiheen yli ja eteenpäin?