keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Yhteiskuntaoppi T1, T2, T4, T6, S1, S2, S3

 

Keskustelutehtävä

 

Isojalka postaa videon, joka ei saa juurikaan katsojia.

  • Miksi video ei saanut katsojia?
  • Miten näkyvyyttä sai lisää?
  • Mitä tarkoittaa viraali?
  • Miten videoissa on otettava huomioon yksityisyydensuoja? Loukkaako Adamin ottama video Mandrakesta tämän yksityisyyttä?

Tiedonhankintatehtävä

 

Elokuvassa osoitetaan mieltä Xtrakt-öljy-yhtiötä vastaan, kun yhtiö poraa öljyä luonnonsuojelualueelta. Viime ajoilta tuttuja syitä mielenosoittamiseen ovat ilmastonmuutos, koronarajoitukset ja Black Lives Matter -liike Yhdysvalloissa.

  • Miten mieltä osoitetaan?
  • Millaisiin asioihin ihmiset haluavat vaikuttaa?
  • Miksi he haluavat osoittaa mieltä?

Ottakaa ryhmissä tarkemmin selvää ajankohtaisista mielenosoituksen aiheista.

 

Toimintatehtävä

 

Pohtikaa, millaisia epäkohtia omassa koulussanne teidän mielestänne on. Näitä voivat olla esimerkiksi koulun säännöt (puhelimen käyttö, välituntisäännöt), ruokalan viihtyisyys tai ruoan laatu jne. Nyt saa kertoa, mikä koulussa todella ärsyttää. Vaihtoehtoisesti epäkohta voi liittyä esimerkiksi koulumatkan turvallisuuteen tms.

 

Koostakaa epäkohdat ajatuskarttaan, jotta hahmotatte niiden suhteita. Tässä on myös mahdollisuus opetella käyttämään jotakin digitaalista ajatuskarttaohjelmaa.

 

Miettikää, kuka näistä epäkohdista päättää. Opettaja, rehtori, kunta vai peräti opetusministeriö? Merkitkää päättävä taho jollakin tavoin ajatuskarttaan.

 

Pohtikaa, miten kuhunkin epäkohtaan olisi mahdollista vaikuttaa. Miten lähestyisit päättävää tahoa? Mikä olisi järkevä tapa esittää asianne – kirje, soitto, adressi..?

 

Millaisia keinoja on käytössänne, jos päättäjä tyrmää esityksenne? Millaisen kampanjan järjestäisitte? Keinoja voivat olla esim. sosiaalisessa mediassa vaikuttaminen, mielenosoitus, lentolehtiset eli flaijerit, kyltit, banderollit, rintamerkit, t-paidat…

 

Valitkaa yksi epäkohta ja alkakaa toimia sen edistämiseksi. Älkää luovuttako helpolla! Vaatikaa päästä neuvottelemaan päättävän tahon kanssa vaatimuksistanne.