keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
© Warner Bros. Entertainment Inc.

1. Pohdi seuraavia kysymyksiä tai etsi tietoa niistä.

 • Mistä tunnistat rasistisen teon?
 • Miten rasistiseen tekoon tulisi puuttua koulussa? Kadulla? Internetissä?
 • Minkälaisia toimintasuosituksia keksit tai löydät tilanteisiin, joissa joudut todistamaan rasistista tekoa?
 • Miltä rasistiseen tekoon puuttuminen sinusta tuntuisi?

2. Etsi tietoa rakenteellisesta rasismista Suomessa.

 • Miten rakenteellinen rasismi ilmenee Suomessa tänä päivänä?
 • Onko Suomessa rakenteellisen rasismin lisäksi muita rasismin muotoja, joita tunnistat?
 • Missä ja kuinka näitä rasismin muotoja ilmenee?
 • Kuinka rakenteellista rasismia vastaan voi toimia?
 • Ketkä kärsivät rakenteellisesta rasismista?

3. Rasismi on yksi syrjinnän muoto.

 • Mitä muita syrjinnän muotoja voidaan määritellä?
 • Oletko itse kohdannut syrjintää tai onko tuttaviisi kohdistunut sitä?
 • Anna esimerkkejä siitä, missä yhteyksissä syrjintää ilmenee?
 • Miten voit toimia niissä tilanteissa, joissa kohtaat tai joudut todistamaan syrjintää?

4. Tutki, mitä tarkoittavat postkoloniaalinen- ja dekoloniaalinen teoria.

 • Mitä lähtökohtia kyseisillä teorioilla on?
 • Mitä kyseiset teoriat tutkivat, tai mihin niitä sovelletaan?
 • Voisiko postkoloniaalista- tai dekoloniaalista teoriaa soveltaa Just Mercy -elokuvan tapahtumien tai hahmojen tulkitsemiseen?

5. Just Mercy -elokuva perustuu tositapahtumiin. Sen käsikirjoitus on laadittu Bryan Stevensonin kirjan Just Mercy: A Story of Justice and Redemption pohjalta.

 • Tutustu elokuvassa esiintyvien henkilöiden, Bryan Stevensonin ja Walter McMillianin tarinoihin.
 • Oheisessa videossa Bryan Stevenson, juristi josta elokuva kertoo, esittää näkemyksensä oikeudenmukaisuudesta sekä siitä, miksi rakenteellinen rasismi on edelleen osa Yhdysvaltoja. Mihin Stevenson perustaa näkemyksensä? Miten Yhdysvallat eroaa esimerkiksi Etelä-Afrikasta tai Saksasta Stevensonin mukaan?

Lisää vinkkejä ja tehtäviä oppitunneille löytyy seuraavista materiaaleista:

Rauhankasvatusinstituutti: Vuosisatojen vaino. Rasisimin ja antisemitismin vastainen oppimateriaali yläkouluille ja toiselle asteelle. Osa1
Osa 2

Suomen punainen risti: Rasisminvastainen oppimateriaali ala- ja yläkouluille sekä toiselle asteelle.