keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Katso elokuva

Lyhytdokumenttielokuva aikuiseksi kasvamisesta, ystävyydestä ja perheestä.

Ohjaaja: Karoliina Gröndahl
Vuosi: 2014
Kesto: 19 min.

Oppimateriaalin teemat: minuus ja aikuisuus, identiteetti ja minäkuva, perhe ja onnellisuus, muuttuvat elämäntilanteet ja tulevaisuus.

Synopsis:
"Täytän 30-vuotta tänä vuonna. Olen aikuinen. Minulla ei ole vakituista työpaikkaa, asuntolainaa, parisuhdetta, lapsia eikä eläkesäästötiliä."
Millaista on kasvaa aikuiseksi nyky-yhteiskunnassa? Onko perheen perustaminen jokaisella joskus edessä? Mitä oikeastaan edes tarkoitetaan sillä, että on aikuinen? Näitä ja muita kysymyksiä pohditaan Karoliina Gröndahlin aikuisuutta käsittelevässä seurantadokumentissa, kimppakämpän kotoisasta ilmapiiristä käsin.

Oppimateriaali on suunnattu lukioihin ja toisen asteen oppilaitoksiin.
Oppimateriaalin on laatinut aineenopettaja ja elokuvakasvattaja FM Maria Lehtonen.
Oppimateriaalin on tuottanut Kelaamo/Koulukino.
 

MINUUS JA AIKUISUUS

Dokumentissa Karoliina, Miina ja Veera käyvät läpi elämäänsä ja sen hetkistä elämäntilannettaan. Erityisesti he pohtivat aikuisuutta ja sen merkitystä.

 • Mitä elokuvan henkilöistä kerrotaan? Minkälaisen mielikuvan elokuvan henkilöistä saa?
 • Minkälaista elämää elokuvan henkilöt elävät?
 • Miten elokuvan henkilöt mieltävät aikuisuuden? Ovatko he omasta mielestään aikuisia?
 • Miten elokuvat henkilöt omasta mielestäsi edustavat aikuisuutta? Ovatko he mielestäsi aikuisia?
 • Mitä aikuisuus merkitsee sinulle itsellesi? Onko käsityksesi aikuisuudesta muuttunut vuosien saatossa?
 • Miten aikuisuus esitetään elokuvassa? Onko tyyli kritisoiva vai kenties unelmoiva, vai jätetäänkö siihen ottamatta kantaa? Miksi elokuvan tekijä on valinnut juuri tämän näkökulman aiheen käsittelyyn?

IDENTITEETTI JA MINÄKUVA

Erityisesti Karoliina pohtii elämänsä sisältöä ja suuntaa, ja sitä, millaista hänen elämänsä 30-vuotiaana pitäisi olla. Tutustu alla olevan linkin kautta identiteetin ja minäkuvan käsitteisiin, ja pohdi elokuvaa identiteetin ja minäkuvan kautta. Miten identiteetti ja minäkuva nousevat elokuvassa esille? Korostuuko esimerkiksi sukupuolen rooli Karoliinan kohdalla?

Linkki: ”Identiteetti, minäkuva ja itsetunto”

PERHEESTÄ JA ONNELLISUUDESTA

Elokuvan henkilöt elävät yhdessä kimppakämpässä kuin perhe. Vaikka elämäntilanne laittaakin paikoin mietteliääksi, elokuvan henkilöt vaikuttavat siitä huolimatta onnellisilta ja tyytyväisiltä. Oman perheen perustaminen yhdistetään usein onnellisuuteen ja mielletään usein myös yhdeksi elämän päämääristä.

 • Millaiselta kimppakämpän yhteiselo näyttää? Voivatko ei-perheenjäsenet muodostaa keskenään perheen ja elää kuin perhe? Miten kimppakämpän taloutta hoidetaan?
 • Onko kimppakämpän asukkaiden sisällä erityisiä rooleja (esim. huolehtiva äitihahmo) vai ovatko kaikki tasavertaisia?
 • Mikä tekee elokuvan henkilöt onnellisiksi? Millaisista asioista heidän onnellisuutensa muodostuu?
 • Miltä perinteinen perhe-elämä näyttäytyy elokuvan henkilöiden silmin? Onko se jotain, mitä kaikki haluavat?
 • Mitkä asiat tekevät sinut onnelliseksi? Mitä mieltä olet, pitääkö omasta onnellisuudestaan joustaa joskus tai jossain vaiheessa elämää?
 • Voisitko itse kuvitella eläväsi kimppakämpässä kuten dokumentin ihmiset, ja jopa pitää heitä eräänlaisena perheenä?

MUUTTUVAT ELÄMÄNTILANTEET JA TULEVAISUUS

Elokuvan henkilöiden elämissä on tapahtumassa suuria muutoksia: Miina ja Veera ovat molemmat saamassa lapsen, edessä on uuden asunnon etsiminen ja Karoliina näyttää olevan jäämässä yksin.

 • Minkälaisia muutoksia henkilöiden elämissä tapahtuu elokuvan kuluessa? Miten he suhtautuvat oman elämän muutoksiin, entäpä toisen henkilön muuttuneeseen elämäntilanteeseen?
 • Millaisia muutoksia olet itse kohdannut elämässäsi? Miten yleensä suhtaudut, niin omiin kuin kavereiden kohtaamiin muutoksiin? Koetko muutokset elämässä jännittäviksi tai pelottaviksi?
 • Miltä elokuvan henkilöiden tulevaisuus näyttää? Mitä luulet, mitä heidän elämäänsä kuuluu viiden vuoden kuluttua?
 • Mitä muutoksia omassa elämässäsi tulee tapahtumaan seuraavan viiden vuoden aikana?