keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

 

a. Suomalainen mies on käsite, johon liitetään monenlaisia mielikuvia. Suomalaisesta miehestä kirjoitetaan kirjoja, tehdään elokuvia, uutisoidaan, runoillaan, hänet nostetaan jalustalle, häntä säälitään, parjataan ja hehkutetaan. Suomalainen mieheen liitetään uskomuksia, persoonallisuuden piirteitä ja oletuksia. Millainen on suomalainen mies? Pohtikaa ja kirjatkaa esille nousseita asioita paperille. 
 
b. Laatikaa ryhmissä tai yksin tältä pohjalta performanssi, runo, aforismi, novelli, maalaus tai kollaasi. 
 
c. Hotakainen jakaa miehet kahteen tyyppiin: moderneihin ja klassisiin. Muistelkaa, mitä tunnusmerkkejä on moderneilla miehillä (itkevät, avautuvat…), mitä klassisilla (tavallisia, luotettavia…). Keksikää jaottelut naisille ja ikäisillenne pojille ja tytöille. Pohtikaa, mikä on tyypillistä kunkin ryhmän edustajalle. 
 
d. Keskustelkaa tällaisen luokittelun hyvistä ja huonoista puolista. 
 
e. Kirjoita paperille esimerkiksi kolme luonteenpiirrettä, kiinnostuksen kohdetta ja tärkeätä esinettä, jotka kuvaavat sinua. Pohdi, mihin edellä laatimassanne luokittelussa sijoitut. Jakakaa paperit sekaisin kaikkien kesken niin, että jokainen saa vieraan paperin. Pohtikaa ja kirjoittakaa, mihin tyyppiin paperin henkilö lukeutuu luonteenpiirteittensä, kiinnostuksen kohteittensa ja tärkeiden esineittensä perusteella. Kerätkää paperit kasaan ja etsikää omanne. Vastaavatko oma ja toisen tekemä luokittelu toisiaan? Keskustelkaa yhdessä ihmisten leimaamisesta ja stereotypioista.
 
f. Elokuva perehtyy suomalaiseen mieheen, mutta naiset kuvataan ulkokohtaisesti. (Osaltaan kerronnan näkökulma, Hotakainen pääasiallisena kertojana, johtaa siihen.) Millainen on elokuvan naiskuva? Miksi?