keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Lyhty ry

Bändin jäsenten taustavoimina toimiva Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry on vuonna 1993 perustettu yleishyödyllinen voittoa tuottamaton yhdistys.

Lyhty ry tarjoaa aikuisille kehitysvammaisille asumis-, työpaja ja oppimispalveluja. Yhdistys tuottaa myös kulttuuritapahtumia, koulutusta ja vapaa-ajan toimintaa. Yhdistys toimii myös eri alojen ammattilaisten oppimisympäristönä ja monipuolisen tiedon tuottajana. Lyhty ry tutkii ja kehittää oman toimintansa sisältöä ja on aktiivisesti mukana yhteiskunnan kehittämisessä.

Yhdistys pyrkii toimimaan vammaisen, hänen omaistensa ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Lyhty ry toimii yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden ja Jaana Venkulan kehittämän fluktuaalisen mallin mukaisesti kehittäen taitoja ja toimintatapoja, jotka edistävät elämää ja siten ihmisen hyvinvointia. Lyhdyn toimintatapa on ainutlaatuinen ja kokonaisvaltainen innovaatio, joka on herättänyt kiinnostusta niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
 

Kulttuuripaja valo

Kulttuuripaja Valo on työpaja yhdelletoista kehitysvammaiselle aikuiselle, jotka työskentelevät esittävän taiteen parissa. Paja on perustettu vuonna 2004 ja on toimintamalliltaan ainutlaatuinen Suomessa. Valo tarjoaa mahdollisuuden mielekkääseen työhön, joka sisältää tarkoituksenmukaisia ja kehittävää ammattitaitoa vastaavia työtehtäviä. Sekä pajalaisten että henkilökunnan taidot harjaantuvat taiteen tekemisessä ja monilla muilla elämän alueilla. Työhön sisältyy esiintymisiä, opintoja ja matkoja. Yksilölliset ja ryhmässä toimimisen valmiudet kehittyvät. Valo antaa tilaisuuden tekoihin, joiden jälki välittyy vahvasti ja rikastuttaa vallitsevaa kulttuuria.

Valo tarjoaa:

– musiikki- ja teatteriesityksiä


– klubitoimintaa ja kulttuuritapahtumia
- DJ- ja karaokepalveluja

– studiotilojen ja -laitteiden vuokrausta

Kultturipajan oma radiokanava on aloittanut toimintansa. 
Kuuntele ja katso osoitteessa www.radiovalo.fi.

Ohjaamisesta, bändin toiminnasta ja mahdollisuuksista

Kulttuuripajassa toimii kolme päätoimista ohjaajaa ja tarpeen mukaan tuntiohjaajia, jotka toimivat yhdessä kehitysvammaisten taiteilijoiden kanssa. Toiminnan ajatuksena on löytää jokaiselle pajalaiselle se omin taiteen tekemisen muoto, oli se sitten musikki, draama, video, radio, multimedia, tai vaikka tanssi.  Ohjaajien tehtävänä on tukea ja mahdollistaa tämä oman leiviskän löytäminen. Kulttuuripaja on ensisijaisesti päivätoiminta-/työpaikka siellä toimiville kehitysvammaisille. Toki opettelemme/opetamme uusia taitoja, mutta pääsääntöisesti  ja perusajatukseltaan kyseessä ei ole koulu vaan jo opittujen taitojen ”käyttöpaikka”. Ohjaajat kulkevat rinnalla ja antavat tarvittavan tuen oman taiteen tekemiselle. Tuki voi olla hyvinkin erityyppistä riippuen tilanteesta, mutta karrikoiden voisi sanoa että mikään elämän osa-alue ei jää läpikäymättä tai kokematta.

Kulttuuripajan  toiminnan kannalta nähdään tärkeäksi myös ohjaajien ymmärrys ja kokemus taiteen tekemisestä, tuottamisesta ja esittämisestä yleisölle. Usein kulttuurialan ihmiset ovat työssä silloin kun muut ihmiset, kulttuurin kuluttajat, ovat vapaalla; töiden tekeminen periodeissa ja iltaisin, öisin ja viikonloppuisin ei ole vierasta eikä työhyvinvointia haittaava asia vaan osa työnkuvaa. Hiljaisempina aikoina ollaan sitten vapaalla enemmän.

Kulttuuripajan toiminta – varsinkin Pertti Kurikan nimipäivät -yhtye – on herättänyt enenevässä määrin mielenkiintoa, ja kysymyksiä on sadellut mm. luento- ja artikkelipyyntöjen muodossa. Usein toistuva kysymys on ollut: Miten tällaista pystytään tekemään ja mitä kaikkea se vaatii? Vastaus on pohjimmiltaan melko suppea:

  1. Hanki välineet ja ala soittaa = tee tekoja.
  2. Anna tilaa yksilöiden omille tuotoksille ja usko niihin; älä tuputa omaa oppiasi ja opetusta ainoana totuutena.
  3. Muista että prosessit ovat pitkiä. Valmista ei tule tänään.