keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU
Kupla 2022. Kuva: Anni Hartikainen © Rabbit Films.
  1. Elokuvassa nähdään monenlaisia vuorovaikutustilanteita.
    a. Muistelkaa pienryhmissä ja kirjatkaa ylös erilaisia vuorovaikutustilanteita joita elokuvasta muistat (esim. Eveliinan ja isä Teuvon sekä Eveliinan ja äiti Tupun väliset keskustelut, vanhempien keskinäinen vuorovaikutus, Eveliinan ja hänen ystäviensä välinen vuorovaikutus).
    b. Miten neuvoisitte elokuvan henkilöitä ristiriitatilanteissa?

  2. Suunnittele ja toteuta Eveliinan kodin seinälle huoneentaulu, joka antaa toimintaohjeita koko perheelle sujuvampaan arkeen ja vuorovaikutukseen.

  3. Miten elokuvassa kuvataan aikuisten ja nuorten välisiä suhteita (lapset ja vanhemmat, nuoret ja koulun henkilökunta). Millaisia sukupolvien välisiä eroja elokuvassa tulee esiin?

  4. Puhumattomuus ja puheeksi ottamisen vaikeus ovat keskeisiä teemoja elokuvassa. Muistele elokuvan kohtauksia, joissa puhumattomuuden korvaaminen rehellisellä puheeksi ottamisella olisi voinut muuttaa tapahtumien kulkua. Millaisia puheeksi ottamisen tapoja elokuvasta muistat? Olivatko tavat mielestäsi toimivia?