keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

“Aineeton kulttuuriperintö on elävää perintöä, joka on läsnä ihmisten arjessa ja yltää kaikkialle ihmisen toiminnan muotoihin. Se voi olla esimerkiksi suullista perinnettä, esittävää taidetta, juhlia ja tapoja, käsityötaitoja tai luontoa ja maailmankaikkeutta koskevia tietoja ja taitoja. Näiden pohjalta voi syntyä esineitä, erilaisia esittäviä ilmaisun muotoja tai vaikkapa ruokia ja leikkejä.  

“Aineettomaan kulttuuriperintöön sisältyy ilmiöitä, jotka elävinä ja muuntuvina säilyvät sukupolvilta toiselle. Kulttuuriperintö on monimuotoista, ja se voi omaksua piirteitä niin naapurikylästä kuin maailman toiselta puoleltakin. Se saa voimansa yhteisöistä ja riippuu niistä, jotka siirtävät tietoa, taitoja ja tapoja eteenpäin. Yhteisöt itse määrittelevät elävän perintönsä arvon ja merkityksen.” (Lähde: https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/ )

  • Millainen merkitys elävällä perinnöllä on Laulu-dokumenttielokuvassa? Millaisen kuvan elokuva antaa elävästä perinnöstä? 
  • Millainen merkitys muistilla ja muistoilla on elokuvassa ja sen henkilöiden elämässä? 
  • Millainen merkitys muistilla ja muistoilla on niissä yhteisöissä, joihin sinä kuulut (esim. perhe)? 
  • Näkyykö jokin elävä perintö sinun elämässäsi tavalla tai toisella? Millaisia asioita, tapoja tai toimintoja sinä olet perinyt edellisiltä sukupolvilta? 
  • Minkä asian, tavan tai toiminnan toivoisit jatkuvan edelleen seuraaville sukupolville?