keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Opettajan tietopaketti luettavaksi ennen aiheen käsittelyä tunnilla

Seuraava tietopaketti on tarkoitettu taustatiedoksi ja tueksi opettajalle, jotta hän voi valmistella oppilaita ennen elokuvan katsomista sekä käyttää sitä tehtävien ja keskustelun pohjana oppilaiden kanssa.


Lyhyesti elokuvasta

Elokuvan alussa Le Havren satamasta löytyy kontti, jossa on joukko afrikkalaisia ihmisiä. Kontti ja sen sisällä olleet ihmiset ovat olleet matkalla Gabonin Libervillestä Lontooseen. Kontti avataan ja kontin sisään menee ensiapuhenkilökuntaa. Tässä yhteydessä kontista karkaa noin kymmenvuotias poika, jonka nimi on Idrissa. Idrissa tapaa Le Havren satama-altaan reunalla kengänkiillottaja Marcel Marxin. Marcel alkaa ystäviensä kanssa auttaa Idrissaa. Idrissa haluaa päästä äitinsä luokse Lontooseen. Elokuvassa ei kerrota, mistä syystä afrikkalaiset olivat lähteneet epätoivoiselle pakomatkalle kotimaastaan. Kertomus sijoittuu Le Havren satamakaupunkiin Ranskaan.  Kaupunki sijaitsee Ranskan luoteisosassa Normandiassa, Englannin kanaalin rannalla. Le Havressa sijaitsee Ranskan toisiksi suurin satama. Asukkaita kaupungissa on n. 200 000.

Mitä on pakolaisuus?

Ihmiset voivat joutua jättämään kotinsa ja kotimaansa monista eri syistä. He pakenevat sotaa ja levottomuuksia, ihmisoikeusloukkauksia ja vainoa. Paenneilla on oikeus hakea turvaa ulkomailta ja saada kansainvälistä suojelua. Henkensä ja vapautensa puolesta pelkäävien on yhä vaikeampaa saada turvapaikka Euroopasta.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n pakolaisiksi määrittelemiä ihmisiä on liki 20 miljoonaa. Lisäksi noin 25 miljoonaa ihmistä elää maansisäisinä pakolaisina omissa kotimaissaan.

Pakolaisiksi kutsutaan ihmisiä, joiden on eri syistä ollut pakko jättää kotinsa. He tarvitsevat kansainvälistä suojelua, koska heidän henkensä, vapautensa ja koskemattomuutensa on vaarassa kotimaassa. Heitä vainotaan esimerkiksi heidän rotunsa, kansallisuutensa, uskontonsa tai poliittinen mielipiteensä vuoksi.

Euroopan rajoja vartioidaan yhä tiukemmin, mikä on vähentänyt maahantulijoiden määrää. Jäsenvaltioiden rajavalvontayhteistyötä on vuodesta 2005 koordinoinut rajaturvallisuusvirasto Frontex, jonka operaatioissa käännytetään vuosittain tuhansia siirtolaisia takaisin lähtömaihin. Kotimaistaan pakenevilla ei ole juuri mitään laillisia maahantulon väyliä, joten heidän on pakko turvautua ihmissalakuljetukseen. Rajavalvonnan kiristäminen ei ratkaise sääntelemättömän muuttoliikkeen ongelmaa, vaan pahimmillaan valvonta lisää ihmissalakuljetusta. Turvapaikkaa hakevat joutuvat ottamaan yhä isompia riskejä päästäkseen turvaan.

Tilastoja maahanmuutosta

Vuosina 1973-2010 Suomeen on muuttanut 37 597 pakolaista. Suomesta turvapaikkaa hakee vuosittain 1000-4000 turvapaikanhakijaa. Myönteisiä päätöksiä tehdään 500-900 vuodessa. Ranskasta haki vuonna 2009  turvapaikkaa n. 47 000 henkeä.

Vuonna 2007 Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa oli laillisesti 18,5 miljoonaa EU:n ulkopuolelta tullutta maahanmuuttajaa (ns. kolmansien maiden kansalaisia), mikä vastaa noin neljää prosenttia kokonaisväestöstä.

Tähän verrattuna laittomat maahanmuuttajat muodostavat vain pienen vähemmistön. Vaikka virallisia lukuja ei olekaan saatavilla, Euroopan komission arvioiden mukaan EU:n jäsenvaltioissa oleskelee laittomasti ainakin 4,5 miljoonaa henkilöä. Vuosittain Euroopan unionissa pidätetään noin 500 000 laitonta maahanmuuttajaa.

Turvapaikanhakijoita on vielä vähemmän kuin laittomia maahanmuuttajia. Tällä hetkellä heitä on vähemmän kuin yli vuosikymmeneen, vuosittainen keskiarvo on vain hieman yli 200 000 henkilöä.

Keskeisiä käsitteitä ja niiden selvennyksiä -PDF

 

Keskeiset sopimukset ja asiakirjat, jotka määrittävät pakolaisuutta

Geneven pakolaissopimus

·         Sopimus määrittää muun muassa kenelle annetaan turvapaikka.

Euroopan ihmisoikeussopimus

·         Sopimus määrittää keskeisiä ihmisoikeuksia muun muassa siitä, ettei ihmisiä saa palauttaa sellaisiin paikkoihin, joissa heitä uhkaa vaino tai kidutus.

Euroopan unionin perusoikeuskirja

·         Euroopan unionin keskeinen ihmisoikeusasiakirja, joka turvaa muun muassa turvapaikanhakijoiden oikeuksia.

Perustuslaki

·         Perustuslaki määrittää muun muassa, että ketään ei saa palauttaa sellaiseen maahan, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Ulkomaalaislaki

·         Ulkomaalaislaki määrittää muun muassa ulkomaalaisten oikeuksia oleskella Suomessa, turvapaikkaprosessia sekä säilöönottoa.