keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Kasvutarina dokumenttielokuvassa

1. Life, animated -dokumentissa liikutaan eri aikatasoilla. Siinä on kotivideotakaumia Owenin lapsuudesta, animoituja kohtauksia ja nykyhetki, jossa seurataan uusia tapahtumia ja muistellaan haastattelujen avulla menneitä.

Tehtävä: Elokuvassa on paljon perinteisiä haastattelukohtauksia, joissa istuva henkilö puhuu ("puhuvat päät"). Luetelkaa, millä muilla elokuvallisilla keinoilla asioista voi kertoa dokumentissa? (esim. keskustelu tapahtuman äärellä, kertojaääni, kuvatut tapahtumat puhuvat puolestaan, teksti, animaatio)

2. Owen ei ihaile elokuvien suuria sankareita vaan sivuhahmoja – rääväsuista papukaijaa ja Nalle Puhin ystävää Kania. Owenin oma tarinankaari on myös disneymäinen: hän kasvaa oman elämänsä sivuhahmosta sankariksi, joka puhuu ylpeänä autismista, rakastuu, eroaa ja opettelee itsenäistä elämää.

Tehtävä: Käykää läpi pienissä ryhmissä draaman kaaren vaiheet Life, animated -elokuvassa. Toteutuvatko eri vaiheet siten kuin ne on esitetty alla?

  1. Alkusysäys esittelee päähenkilön ja tämän ongelman.
  2. Esittely ja syventäminen kertovat lisää henkilöistä ja heidän suhteistaan. Kuvataan ympäristöä ja esitellään tavoitteita ja esteitä.
  3. Ristiriitojen kärjistyminen: tapahtumat seuraavat toisiaan vauhdikkaasti ja huipentuvat loppuratkaisua edeltävään kohtaukseen.
  4. Ratkaisu: nopeat ja lyhyet kuvaleikkaukset vauhdittavat pääristiriidan ratkeamista.
  5. Häivytys: ratkaisu päättää elokuvan, mutta häivytys antaa katsojalle vielä mahdollisuuden myötäelää päähenkilön ilossa/surussa.

3. Amerikkalaisessa elokuvassa käytetään usein runsaasti musiikkia. Life, animated -elokuvassakin on lähes lakkaamaton taustamusiikki. Musiikilla voidaan ohjata elokuvassa katsojaa kokemaan elokuvan tapahtumat halutulla tavalla. Keskustelkaa siitä, minkälaisissa kohtauksissa mielestänne on mielekästä olla musiikkia ja missä sitä ei välttämättä tarvita.

  • Mitä musiikki välittää Life, animated -dokumentissa? Minkälaista tunnelmaa se tuo? 
  • Minkälaisia ovat mielestänne amerikkalaisen ja eurooppalaisen dokumenttielokuvan erot? Dokumentaristi Visa Koiso-Kanttilan ajatuksia aiheesta voi lukea tästä.
  • Mikä on mielestänne elokuvan perimmäinen sanoma? Miksi Life, animated on tehty?
  • Mihin elokuvan nimellä mielestä viitataan?