keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Päivi Hartzellin Lumikuningatar voidaan nähdä niin Kertun kuin myös Kain kasvutarinana. Siinä missä Kerttu käy matkallaan läpi identiteettiään ja naisen rooliaan sosiaalisten taitojen ja tunne-elämän voiman avustuksella, käy Kai läpi kamppailun miehen roolista ja asemasta vallan käyttäjänä Lumikuningattaren valtakunnassa.

Elokuvan päähenkilö on tavallisesti henkilöhahmo, jolle tarina tapahtuu. Päähenkilö on usein tarinan sankari, mutta ei välttämättä aina. Päähenkilöllä on vahva tahto ja tavoitteita, hän kasvaa ja kehittyy tarinan aikana. Toisin sanoen hän on hahmo, jonka kautta katsoja seuraa elokuvaa ja jolle tapahtuu elokuvan aikana suurin muutos. Päähenkilö on myös hahmo, johon katsoja useimmiten samastuu.

Lähes koko elokuvan keston ajan tarinaa seurataan Kertun näkökulmasta käsin, ja katsoja käy Kertun lailla läpi pitkän matkan Kain luokse. Pulkkisen (1991) mukaan Lumikuningattaren viettelemä Kai kokee elokuvassa negatiivisen muutoksen, joka suistaa hänet kuolemanvaaraan, jäädyttäen hänen sydämensä. Mutta kun Kai saa sydämensä lämmön takaisin, kohoaa hän dramaturgisella asteikolla ”nollapisteestä sataan prosenttiin”. Tämän perusteella Kai on elokuvan muuttuja, päähenkilö, Kertun täyttäessä sankarin tunnusmerkit.

Tehtäviä

  • Minkälaisia ”kasvukipuja” Kerttu käy läpi elokuvan aikana? Missä kohtaa Kerttua koetellaan ja miten hän selviää koettelemuksista?
  • Keitä henkilöitä Kerttu kohtaa matkansa aikana? Minkälaisia henkilöt ovat; ovatko he miellyttäviä ja auttavaisia vai ilkeitä ja itsekkäitä, jotka hidastavat Kertun matkaa Kain luokse?
  • Mitä elokuvassa kerrotaan Kaista ja hänen oleskelustaan Lumikuningattaren valtakunnassa? Mitä Kai tekee Lumikuningattaren luona? Miten Lumikuningatar kohtelee Kaita?
  • Millainen hahmo Lumikuningatar on? Miksi hän haluaa saada Kain valtaansa? Miten hän saa Kain lähtemään mukaansa?
  • Mitä tunteita elokuvan eri henkilöhahmot sinussa herättävät (Kerttu, Kai, Lumikuningatar, noita, prinsessa ja prinssi, rosvot ja rosvotytär, Lapin noita)? Nouseeko jokin hahmoista erityisesti esille ja mistä syystä?
  • Pohtikaa yhdessä, kumpi hahmoista, Kerttu vai Kai, on elokuvan päähenkilö. Perustelkaa vastauksenne.
     

Auttaja vai vastustaja?
Lumikuningattaressa on nähtävissä monia eri henkilöhahmoja, jotka täyttävät enemmän tai vähemmän tiettyjä piirteitä. Tutustukaa seuraaviin henkilöhahmojen määritelmiin, ja pohtikaa, keitä muita hahmoja Kertun ja Kain lisäksi elokuvassa esiintyy.

Liikkeellepaneva henkilö
Henkilö, joka saa elokuvan liikkeelle; hän tekee jotain, joka käynnistää tapahtumasarjan, juonen ja vie juonta eteenpäin. Hyvin usein liikkeellepaneva henkilö on elokuvan roisto. Hän aiheuttaa tahallaan tai tahattomasti tapahtumasarjan, joka vetää päähenkilön mukaan tapahtumien pyörteeseen. Yleensä liikkeellepanevassa henkilössä ei tapahdu kehittymistä.

Kameleontti
Kameleontti on henkilö, joka muuttaa muotoaan. Hän voi osoittautua toiseksi, paljastaa todellisen luonteensa tai ottaa kokonaan toisen hahmon. Kameleontin avulla voi tuoda tarinaan epäilystä ja jännitystä.

Vastustaja
Päähenkilön vastavoima. Vastustaja tekee kaikkensa estääkseen päähenkilöä pääsemästä tavoitteeseensa. Vastustaja voi olla rikollisjoukkion johtaja, poliisi, muukalainen avaruudesta, kilpakosija, hankala esimies tai vaikka ymmärtämätön äiti.

Portinvartija
Päähenkilö kohtaa erilaisia esteitä matkallaan. Tavallaan päähenkilöä testataan ja usein tämä testaaja on portinvartija, joka pyrkii estämään päähenkilön etenemisen. Portinvartija on tavallisesti vastustajan liittolainen (sotilas, ryöväri, kiristäjä).

Todistaja
Todistaja on henkilö, joka näkee jonkin tapahtuman tai tilanteen. Hänen kauttaan voidaan välittää katsojalle sellaista tietoa, jota päähenkilöllä tai vastustajalla ei ole. Usein todistaja auttaa pitämään juonen koossa.

Auttaja
Antaa neuvoja tai osallistuu taisteluun antagonistia vastaan. Usein auttaja on oppi-isä, viisaampi ja kokeneempi henkilö, joka auttaa päähenkilö pääsemään päämääräänsä. Auttaja voi myös taistella päähenkilön puolesta, kunnes tämä on voimistunut tarpeeksi taistellakseen itse. Auttajassa ei tapahdu olennaista kehitystä.       

Lähde: Aaltonen, Jouko (2002): Käsikirjoittajan työkalut. Audiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas. Helsinki: SKS.