keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

1) Tietoisuuden kehä.

a) Tietoisuuden kehä on yksi tapa hahmottaa inhimillistä kokemusta. Jokaiseen kokemukseen liittyvät aina havainnot (mitä näen, kuulen, milloin, missä jne.), ajatukset (tulkinnat, mielipiteet, johtopäätökset), tunteet, tahto(itselle, toiselle, meille, heille, unelmat, toiveet) ja toiminta (mennyt, nykyinen ja toiminta, mihin ihminen sitoutuu).

Tietoisuuden kehää voidaan käyttää hyväksi, kun halutaan eläytyä kenen tahansa ihmisen kokemukseen ja tilanteeseen. Opettaja sijoittaa viisi tuolia ympyrään luokan lattialle. Tuolit tarkoittavat havaintoja, ajatuksia, tunteita, tahtoa ja toimintaa (sanat voidaankirjoittaa lapuille ja kiinnittää tuolin selkänojaan).

Tehtävää voidaan käyttää elokuvan katsomisen jälkeen ja se voidaan aloittaa parikeskustelulla aiheena Luther ja katolinen kirkko keskiajan lopussa elokuvan valossa. Parien tehtävänä on puhua keskenään, millaisia havaintoja, ajatuksia jne. Lutherilla oli katolisesta kirkosta. Tehtävän jälkeen opettaja pyytää kaikkia seisomaan tuolien ympärille ja istumaan vapaassa järjestyksessä haluamalleen tuolille ja sanomaan jonkun ajatuksen ko. tuolin asiasta (havainnoista, ajatuksista jne.). Esim. Lutherin havainnot, ajatukset, toiminnan suhteessa katoliseen kirkkoon. Lopuksi kootaan yhteen, mitä asioita teemasta tuli esille. Jos halutaan, teemaksi voidaan ottaa myös rajatumpi aihe, kuten esim. Luther ja pyhäinjäännökset.

b) Tietoisuuden kehän voi tehdä myös kirjallisesti. Se voisi olla vaihtoehtoinen tapa kirjoittaa essee elokuvasta. Kun essee tehdään minä -muodossa Lutherin näkökulmasta, se pakottaa opiskelijan pois toistavasta kirjoittamisesta eläytyvään kirjoittamiseen. Seuraavalla tunnilla opiskelijat voivat vertailla kertomuksiaan ja keskustella niistä pienissä ryhmissä.

c) Vertaa omaa elämääsi ja aikaasi Lutherin elämään ja maailmaan. Millaista elämää Luther eli sinun ikäisenäsi? Missä ja miten hän asui ja mitä harrasti ja opiskeli? Millaisia unelmia hänellä oli? Missä hän oli lahjakas? Millainen perhe hänelle oli? Millainen maailma hänen ympärillään oli ja millaista elämä oli hänen aikanaan? Mitä samaa ja mitä eroa havaitset hänen elämästään verrattuna omaasi?

d) Ottakaa selvää Lutherin perhe-elämästä ja tehkää siitä näytelmä.

2) Kirjoittakaa essee elokuvasta jonkun muun kuin Lutherin näkökulmasta, esimerkiksi rippi-isän, Fredrik Viisaan, paavin, talonpojan tai Karlstedtin. Hyödyntäkää esseissänne niitä tietoja, mitä saatte elokuvasta. Käyttäkää hyväksenne myös muita tietojanne (esim. oppikirja) ja mielikuvitustanne. Lukekaa esseitä 3-4 hengen ryhmissä toisillenne ja pohtikaa niiden realistisuutta.

3) Kuvittele, että olet vaihto-oppilaana 1520-luvun Wittenbergissä. Kirjoita kirje kotiväellesi tuon ajan uskonnollisesta liikehdinnästä. Käytä kirjeessäsi seuraavia sanoja: armo, ane, hyvitystyöt, paavi, reliikki, pyhimykset, Rooma, Raamattu, virsilaulu, Wormsin valtiopäivät, saksankielinen Uusi testamentti, ehtoollinen.