keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuvan visuaaliset ja sisällölliset keinot

Analyysitehtävä
Ryhmän ja tilanteen mukaan voi joko antaa jokaiselle oppilaalle jokaisen kohdan itsenäisesti analysoitavaksi tai jakaa tutkittavia osuuksia ryhmän sisällä.

  • Katsokaa lyhytelokuva uudestaan.
  • Hahmotelkaa elokuvan tarinan rakennetta eri näkökulmista. Seuratkaa erikseen:
    – kuvausta
    – dialogia
    – äänisuunnittelua

Apukysymyksiä: Minkälainen elokuvan tunnelma on heti alussa? Mitä hahmojen lausumat repliikit kertovat heistä ja heidän mielentilastaan? Mitä huomioita teet lapsesta? Millaisia ilmeitä hahmoilla on? Mitä kommunikaatiolle tapahtuu, kun puhelin on välissä? Miten ja kuinka monella kameralla lyhytelokuva on kuvattu?

Punokaa lopuksi havaintonne yhteen. Punonta voi perustua tekstiin, kuvaan tai ääneen, tai hyödyntää näitä kaikkia.

Tehtävässä voi käyttää apuna KAVI:n Elokuvapolun Lyhytelokuvan analyysia.