keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Kuva: Oktober Oy

1. Pohtikaa, mistä mieheys/naiseus koostuu. Kootkaa yhteisesti näkyviin miehiin liittyviä piirteitä, harrastuksia, arvoja, ammatteja jne. otsikon ”miehet/pojat” -alle. Tehkää siten samankaltainen listaus otsikon ”naiset/tytöt” alle. Vaihtakaa lopuksi otsikot päittäin ja pohtikaa, mitkä kohdat otsikoiden alla pitävät edelleen mielestänne paikkansa, mitkä eivät ja miksi näin on?

2. Mistä sukupuoli koostuu? Mikä sen määrittää ja mistä sen voi tunnistaa? Pätevätkö nämä seikat kaikissa tapauksissa?

3. Tutustukaa sukupuolen määrittelyyn liittyviin näkökulmiin THL:n sivuilla. Millaisia ongelmia sukupuolen kaksijakoiseen määrittelyyn voi liittyä?

4. Selvittäkää seuraavien sukupuolen moninaisuuteen liittyvien termien merkitys:
androgyyniys, cis-sukupuolisuus, intersukupuolisuus, muunsukupuolisuus, transsukupuolisuus, transvestisuus, maskuliinisuus, feminiinisyys.