keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Elokuvan tematiikka ja moniäänisyys

Selvitä esimerkiksi Tieteen termipankki -hankkeen verkkosivustolta, mitä tarkoitetaan kirjallisuuden analyysin käsitteillä teema ja moniäänisyys. Kysymykset voidaan käsitellä keskustellen tai kirjoittaen erilaisia tekstejä, kuten esseitä.

1. Mikä on Greg Berlantin ohjaaman elokuvan sanoma? Perustele näkemyksesi elokuvasta poimituin esimerkein.

2. Minä, Simon -elokuvassa on useita henkilöitä: päähenkilö Simon, vanhemmat Emily ja Jack, pikkusisko Nora, koulukaverit Leah, Nick, Abby, Martin, Bram, Cal, Lyle ja avoimesti homo Ethan, Simonin entinen tyttöystävä Jackie, koulukiusaajat Spencer ja Aaron sekä esimerkiksi lukion apulaisrehtori Mr. Worth ja ilmaisutaidon opettaja Ms. Albright. Jokainen henkilöistä kertoo omalla äänellään myös näkemyksensä seksuaalisuudesta. Elokuva on moniääninen.

 • Miten henkilöt suhtautuvat elokuvan keskeiseen aiheeseen eli seksuaalisuuteen? Ryhmitelkää henkilöt sen mukaan, miten he suhtautuvat homoseksuaalisuuteen. Nimetkää ryhmät suhtautumistavan mukaan.
 • Mitkä elokuvassa kuultavista äänistä ovat mielestänne erityisen tärkeitä? Perustelkaa.
 • Millaisia ajatuksia ja vaiheita Simonin ja Bluen kaapista tulemiseen liittyy? Mitkä niistä ovat aiheellisia, mitkä tuntuvat epäoikeudenmukaisilta?
 • Millainen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen painottuu elokuvassa? Millainen suhtautuminen jää vähälle huomiolle? Perustelkaa.
 • Miten Simon, Blue ja Ethan suhtautuvat omaan seksuaalisuuteensa? Mikä heidän näkökulmastaan on haasteellisinta?
 • Kuinka realistista elokuvan suhtautuminen homoseksuaalisuuteen on nykymaailmassa? Millainen tilanne Suomessa on? Perustelkaa.
 • Miten moniäänisyys vaikuttaa Minä, Simon -elokuvaan kokonaisuutena?
 • Minkä aiheen kannalta olennaisen ihmisryhmän tai näkemyksen ääni elokuvasta puuttuu? Miten äänet kenties muuttaisivat elokuvaa?
 • Minkä yleisohjeen Minä, Simon -elokuva antaa katsojilleen oletuksista ja odotuksista? Miten jokainen voi omalla käytöksellä helpottaa ympärillään olevien elämää? Perustelkaa.

3. Simon rakastuu samaa koulua käyvään, mutta todellisuudessa hänelle tuntemattomaan kirjekaveriinsa, joka käyttää salanimeä Blue.

 • Mihin Simon Bluessa rakastuu?
 • Mihin ihmiset todellisuudessa, elokuvissa tai kirjoissa toisissaan rakastuvat?
 • Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä rakastumisessa huomaatte? Perustelkaa esimerkein.

4. Millainen on Minä, Simon -elokuvan näkemys nuorista? Entä ihmiskäsitys ylipäätänsä? Pohtikaa kysymystä elokuvan eri henkilöt huomioiden.

5. Antiikin filosofi Platon on jakanut rakkauden neljään lajiin: amor on romanttista rakkautta, eros eroottista rakkautta, filia veljellistä rakkautta ja agape jumalallista rakkautta. Pohtikaa ja perustelkaa vastauksenne Minä, Simon -elokuvan yksityiskohdilla seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaista rakkautta elokuvassa on ja keiden välillä?
 • Mikä rakkauden lajien toteutuminen vaatii elokuvan henkilöiltä?
 • Mikä estää elokuvassa rakkauden kehittymisen eri henkilöiden välillä?
 • Mitä rakkaus elokuvan mukaan on? Mikä siinä on olennaista?

6. Tarkastelkaa lukiolaispoika Ethanin, koulukiusaajien Spencerin ja Aaronin, Simonin isä Jack Spierin ja esimerkiksi ilmaisutaidon opettaja Ms. Albrightin seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvää huumoria.

 • Mikä kullakin on vitsailun aiheena?
 • Missä tilanteissa he käyttävät huumoria?
 • Mihin vitseillä pyritään?
 • Miksi arvelette kunkin henkilöistä vitsailevan?

7. Creekwood High Schoolin opiskelija Martin Addison käyttää koulukirjaston tietokonetta Simonin jälkeen. Hän saa vahingossa näkyviin Simonin ja Bluen sähköpostit. Martin kiristää Simonia sähköpostien julkistamisella, ellei Simon auta Martinia saamaan ihastuksensa, Simonin ystävä Abby Suson huomiota.

 • Missä kaikessa Martin ajattelee ja toimii väärin?
 • Missä menevät yksityisen ja julkisen rajat?
 • Mistä ja millaisista asioista kertomisesta jokaisella on oikeus itse päättää?
 • Mitä mieltä olette Martinin toiminnasta elokuvan lopussa?
 • Millaiset teot ovat hyvitettävissä, millaiset eivät? Perustelkaa.
 • Mitä Martin tekee romaanin lopussa?