keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Förberedande uppgifter

Tove Jansson

Leta upp information om Tove Jansson på internet. Ni kan jobba i smågrupper med en rubrik och sedan presentera ert material för varandra.

Tove Janssons barndom.

Tove Jansson som bildkonstnär.

Tove Jansson och Mumin.

Tove Jansson som serietecknare.

Tove Jansson skrev också för vuxna.

Tove Jansson som feminist.

Tove Jansson och kärleken.

Muminvärlden är verkligen en hel värld, med bilderböcker, kapitelböcker, tecknade serier och animationer. Mumin riktar sig inte heller endast till barn, utan tilltalar också vuxna.

Fundera på vilka muminkaraktärer som du kommer ihåg. Vem var din favorit när du var barn? Vem skulle du vilja vara om du fick välja? Varför?

Muminfamiljen är en kärnfamilj som består av mamma, pappa och barn, men familjen öppnar också sitt hem för alla som behöver någonstans att vara. Vilka alla karaktärer står familjen nära?

Otaliga föremål får idag bära varumärket för Mumin, men produktlicensen bevakas också noga av Oy Moomin Characters Ltd. Fundera över allt som du känner till som bär varumärket för Mumin.  

Muminvärlden tilltalar ofta både barn och vuxna. Den tecknade serien om Mumintrollen är ändå skriven för en vuxen publik. Tove Jansson publicerade först serien i tidskriften Folktidningen Ny Tid mellan den 3 oktober 1947 och 2 april 1948.  Mellan år 1954 och 1957 tecknade Tove Jansson ännu själv serien, när den ingick i Londontidningen The Evening News. Sedan tog hennes bror Lars Jansson över som manusförfattare och från och med 1959 tecknade han också serien.

Läs mera om Muminserien på adressen http://sv.wikipedia.org/wiki/Muminserien. Välj en av titlarna på Muminserierna som publicerats. Skriv en egen Muminberättelse med titeln du valt. Skriv i högst 10 minuter!

 

Uppgifter efter filmen

Muminfamiljen på Rivieran är en episodfilm. Diskutera vad det här betyder och hur det tar sig i uttryck.

Har du sett andra animeringar av Muminberättelser? Diskutera hur t.ex. den japansk-holländska animationen från början av 1990-talet skiljer sig från Muminfamiljen på Rivieran. Tänk både på bilduttrycket och karaktärerna. Är de likadana, eller uppfattar du någon skillnad?

Muminfamiljen på Rivieran baserar sig på en tecknad serie, nämligen originalserien "Familjen lever högt". Hur tror du att det här har påverkat filmatiseringen i jämförelse med andra filmatiseringar av Muminberättelserna?

Familjen lever högt publicerades år 1955 i Londontidningen The Evening News. Det sägs att serien baserar sig på upplevelser som Tove Jansson hade under en resa tillsammans med sin mamma till Rivieran år 1954. Diskutera situationen i Europa på 1950-talet. Det kalla kriget var i full gång och inom ungdomskulturen blev rockmusik populärt. Vad annat känner du till från det här årtiondet?

Mumintrollen på Rivieran handlar mycket om drömmar och om att vilja vara någon man inte är. Diskutera vilka förväntningar karaktärerna har på varandra och på Rivieran och vad som händer om och när förväntningarna krossas.

Tänk tillbaka på scenen där Snorkfröken spelar på Casino. Berätta scenen ur croupierens synvinkel. Hur förändras scenen när berättarperspektivet förändras?

Läs recensioner av Muminfamiljen på Rivieran på webbplatsen http://kritiker.se/film/muminfamiljen-pa-rivieran/

Diskutera hur filmen har tagits emot av recensenterna i Sverige.

Välj en stillbild från filmen genom att leta upp bilder på Muminfamiljen på Rivieran på internet. Skapa en dialog mellan de karaktärer som finns med på bilden. Skriv i högst 15 minuter!