keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Elementit – ryhmätyötehtävä

Opettajalle: Tutustu ryhmätyöosioon etukäteen ja valitse ryhmällesi sopivia tehtäviä ja vaikeustaso. Teemoja voidaan jakaa ryhmien sisällä, mutta keskeistä olisi toteuttaa yhtenäinen ryhmätyö jokaisesta elementistä huomioiden erilaisia lähestymistapoja aiheeseen. Ryhmätyön valitusta laajuudesta riippuen sen tekoon kannattaa varata useita oppitunteja aikaa.

Ryhmiin jakautumien

– Ottakaa paperia ja värikyniä. Jokainen piirtää sen elokuvassa käsitellyn elementin joka tuntuu omimmalta.

– Lähtekää piirustusten kanssa liikkeelle luokassa opettajan merkistä ja etsikää saman elementin edustajia. Tarvittaessa ryhmiä voi hieman tasata tai perustaa useampi tietyn elementin ryhmä.

Ryhmätyöt

Kootkaa suurille kartongeille tai yhteiseksi kansioksi ryhmätyö elementistänne käsitellen seuraavia aihealueita.

– Tiede
– Ammatit
– Historia
– Maantiede
– Taide

Esimerkkejä käsittelytavoista

Vesi

Tiede:
– Etsikää erilaisia tieteellisiä testejä jotka liittyvät elementtiin ja jotka voitte toteuttaa koululla. Laatikaa testeistä selostukset.
– Tutkimuksia ja selostuksia esimerkiksi seuraavista asioista: vesimolekyyli, noste, pintajännitys, paine, kapilaari-ilmiö.

Ammatit:
– Tutustukaa johonkin elementtiin liittyvään ammattiin hieman tarkemmin.

Historia:
– Millainen rooli elementillä on ihmisten historiassa
– Kerätkää keskeisiä tapahtumia ihmisten historiassa esimerkiksi tietyllä mantereella. Huomioikaa erityisesti luonnonkatastrofit.

Maantiede:
– Miten elementti esiintyy maapallolla
Tehkää teemakartta elementin esiintymisestä maapallolla (luokitelkaa erilaiset esiintymiset). Esimerkki luokittelusta: Valtameret (syvänteet erikseen), sisämeret, vuorovesialueet, suuret järvet, suuret joet/merivirrat.

Taide:
– Miten elementti esiintyy eri taiteen muodoissa? Eri taiteen lajit, onko erityisesti joku kuuluisa taiteilija keskittynyt johonkin tiettyyn elementtiin?

Tuli

Tiede:
– Etsikää erilaisia tieteellisiä testejä jotka liittyvät elementtiin ja jotka voitte toteuttaa koululla. Laatikaa testeistä selostukset.
– Tutkimuksia ja selostuksia seuraavista asioista: palaminen, syttyminen, liekki, tulen väri, tulen sammuttaminen, eri aineiden palaminen

Ammatit:
– tutustukaa johonkin elementtiin liittyvään ammattiin hieman tarkemmin.

Historia:
– Millainen rooli elementillä on ihmisten historiassa.
– Kerätkää keskeisiä tapahtumia ihmisten historiassa esimerkiksi tietyllä mantereella. Huomioikaa erityisesti luonnonkatastrofit.

Maantiede:
– Miten elementti esiintyy maapallolla
– Tehkää teemakartta elementin esiintymisestä maapallolla (luokitelkaa erilaiset esiintymiset). Esimerkki luokittelusta: savannipalot, pensaspalot, metsäpalot ja näiden runsaudet.

Taide:
– Miten elementti esiintyy eri taiteen muodoissa? Eri taiteen lajit, onko erityisesti joku kuuluisa taiteilija keskittynyt johonkin tiettyyn elementtiin.

Maa

Tiede:
– Etsikää erilaisia tieteellisiä testejä jotka liittyvät elementtiin ja jotka voitte toteuttaa koululla. Laatikaa testeistä selostukset.
– Tutkimuksia ja selostuksia esimerkiksi seuraavista asioista: maalajit, maaperän raekoot, jääkauden jäljet, pohjaveden suodattuminen, maaperän veden pidätyskyky, maaperän ravinteisuus, kivilajit
– Piirtäkää korkeusprofiili valitsemastanne alueesta. Ohjeet löydätte täältä.

Ammatit:
– Tutustukaa johonkin elementtiin liittyvään ammattiin hieman tarkemmin

Historia:
– Millainen rooli elementillä on ihmisten historiassa
– Kerätkää keskeisiä tapahtumia ihmisten historiassa esimerkiksi tietyllä mantereella. Huomioikaa erityisesti luonnonkatastrofit.

Maantiede:
– Miten elementti esiintyy maapallolla.
– Tehkää teemakartta elementin esiintymisestä maapallolla (luokitelkaa erilaiset esiintymiset). Esimerkki luokittelusta: maannoskartta/korkeuskartta/geomorfoliginen kartta/kallioperän ikä.

Taide:
– Miten elementti esiintyy eri taiteen muodoissa? Eri taiteen lajit, onko erityisesti joku kuuluisa taiteilija keskittynyt johonkin tiettyyn elementtiin.

Ilma

Tiede:
– Etsikää erilaisia tieteellisiä testejä jotka liittyvät elementtiin ja jotka voitte toteuttaa koululla. Laatikaa testeistä selostukset.
– Tutkimuksia ja selostuksia esimerkiksi seuraavista asioista: tuulen nopeuden mittaaminen tuulimittarilla, tuulen nopeuden seuraaminen säätiedotuksista, ilman lämpötilan mittaaminen luokassa & ulkona, ilman paineen mittaaminen, ilman kosteuden mittaaminen, ilman hajun tutkiminen, erilaisten esineiden tiputtaminen mikä tippuu nopeimmin ja miksi?

Ammatit:
– tutustukaa johonkin elementtiin liittyvään ammattiin hieman tarkemmin

Historia:
– Millainen rooli elementillä on ihmisten historiassa
– Kerätkää keskeisiä tapahtumia ihmisten historiassa esimerkiksi tietyllä mantereella. Huomioikaa erityisesti luonnonkatastrofit.

Maantiede:
– Miten elementti esiintyy maapallolla
– Tehkää teemakartta elementin esiintymisestä maapallolla (luokitelkaa erilaiset esiintymiset).  Esimerkki luokittelusta: suihkuvirtaukset/trooppiset hirmumyrskyt/planetaariset tuulet

Taide:
– Miten elementti esiintyy eri taiteen muodoissa? eri taiteen lajit, onko erityisesti joku kuuluisa taiteilija keskittynyt johonkin tiettyyn elementtiin.