keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Päähenkilö Vee päättää kokeilla Nerve-nettipeliä kavereidensa yllyttämänä. Hän tarvitsee myös rahaa opiskelua varten. Nerve-peli toimii siten, että katsojat yllyttävät pelaajia tekemään erilaisia hauskoja, kiusallisia tai vaarallisia tehtäviä, joista pelaajille maksetaan rahapalkkio. Peliä verrataan “totuus tai tehtävä”-leikkiin, mutta ilman “totuus”-vaihtoehtoa.

Nerve toimii ryhmäpaineen avulla. Ryhmäpaine ohjaa sosiaalista toimintaamme, ja ryhmään kuulumisen tarve on erityisen voimakasta nuorilla. Sitä ilmaistaan esimerkiksi yhtenäisellä tyylillä ja pukeutumisella, musiikkimaulla sekä mielipiteillä ja arvoilla. Ryhmäpaine ja joukkoon kuulumisen tarve voi toisinaan saada ihmisen muuttamaan käytöstään, arvojaan tai asenteitaan sekä toimimaan vastoin omia periaatteita.

Positiivinen "ryhmäpaine" ilmenee toisten kannustamisena ja rohkaisuna johonkin hyvään asiaa. Se ei vahingoita ketään. Ihminen tekee jotakin sellaista (kenties lähtee tekemään unelmastaan totta), mitä ei ehkä muuten uskaltaisi. Ryhmän tuki ja kannustus auttavat ihmistä luottamaan itseensä ja kykyihinsä. Negatiivinen ryhmäpaine taas saa ihmisen tekemään tekoja, joita hän ei yksin ehkä tekisi tai haluaisi tehdä. Negatiivisen ryhmäpaineen takana oleva ryhmä häviää “tukemasta“, jos tai kun teosta jää kiinni. Ryhmä painostaa ja houkuttelee ihmistä tekemään väärin, mutta ei seiso tämän vierellä ongelmien kohdatessa. Negatiivinen ryhmäpaine saa yleensä aikaan hankaluuksia.
(Lähde: Camera obscura -käsikirja 2012).

  • Luetelkaa positiivisia ja negatiivisia tilanteita, joissa ryhmäpaine tulee esiin. Toisinaan ihmiset voivat pyrkiä käyttäytymään myös niin, ettei heitä yhdistettäisi johonkin ryhmään. Miettikää esimerkkejä myös tällaisista tilanteista.
  • Mitä ajattelet Nerve-pelistä? Mihin pelin viehätys perustuu?
  • Pelaisitko sitä itse tai yllyttäisitkö ystäviäsi pelaamaan?
  • Miten ja miksi ryhmäpaine toimii?
  • Oletko ollut tilanteessa, jossa ryhmäpaine on saanut sinut tai jonkun muun ryhmän jäsenen toimimaan vasten omaa tahtoa? Onko sinulla kokemuksia positiivisesta ryhmäpaineesta?
  • On hyvä opetella tunnistamaan ja luottamaan omaan intuitioon sekä opetella kieltäytymään ryhmän asettamista vaatimuksista, jos ne eivät tunnu hyvältä. Pohtikaa yhdessä erilaisia toimintamalleja ryhmäpainetta vastaan toimimiselle.

Opettajalle: Lisää ryhmäpaineeseen liittyviä harjoituksia ja toimintamalleja löytyy täältä.

Extra: Tutustu Wikipedian määritelmään konformisuudesta, jolla tarkoitetaan yksilön mukautumista enemmistön mielipiteeseen, käytökseen tai arvoihin. Artikkelissa kerrotaan myös Aschin konformatiivisuuskokeesta, jota on käytetty esimerkkinä ryhmäpaineen ilmenemisestä. Katso myös video Aschin testistä.