keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU
Neurotyypit (2024). Mouka Filmi.

1. Avainsanat: aistiherkkyys, aistiesteettömyys 

 1. Selvitä, mitä tarkoittavat termit aistiherkkyys ja aistiesteettömyys. 
 2. Tutki omaa luokkatilaasi aistiesteettömyyden näkökulmasta: toteutuuko aistiesteettömyys? Jos ei, niin miksi? 
 3. Miten luokkatilaa voisi muokata sellaiseksi, että se huomioi aistiesteettömyyden?  

LISÄTEHTÄVIÄ: 

 • Suunnittelutehtävä esim. kuvataidetunnilla toteutettavaksi: Suunnittele ja piirrä havainnekuva aistiesteettömästä luokkatilasta tai muusta kohteesta koulurakennuksessa TAI suunnittele aisti/rentoutumisnurkkaus kouluusi. Huomioi myös värimaailma sekä materiaalivalinnat suunnitelmassasi. 
 • Katso allaoleva sensory overload -video. Mitä ajatuksia video herättää sinussa? Keskustele parisi kanssa.

 

2. Avainsana: vertaistuki 

 1. Mitä vertaistuella tarkoitetaan? 
 1. Millaista vertaistukea Aida löysi ja mikä merkitys sillä oli hänelle? 

LISÄTEHTÄVIÄ:  

 • Mitä erilaisia vertaistukiryhmiä tiedät? Etsi internetistä tietoa! 

3. Avainsana: autismikoira  

 1. Mitä tarkoittaa termi autismikoira?  
 1. Mikä on elokuvassa nähtävän Apollon rooli? Miksi Apollo on niin tärkeä Aidalle ja Johannalle? 

LISÄTEHTÄVIÄ:  

 • Ota selvää, mitä muita eläimiä voidaan käyttää ohjaus-/opastus-/terapiatyössä. Millaisia ominaisuuksia näissä tehtävissä käytettävillä eläimillä tulee olla? 
 • Ota selvää, löytyykö esim. netistä aiheeseen liittyviä kursseja tai koulutusta? 
 • Piirrä sarjakuva koiran näkökulmasta avustamassa toimintarajoitteista ihmistä. Miten koira näkee, haistaa, kuulee, maistaa, tuntee ja ennakoi asioita avustus-/opastustehtävässään?

4. Avainsana: vaikuttaminen 

1. Miksi Aida tuntee yhteenkuuluvuutta
ilmastoaktivisti Greta Thunbergin kanssa? 

2. Millaisia vaikuttamisen keinoja
elokuvassa tuotiin esille?

3. Minkä asian puolesta sinä
haluaisit vaikuttaa ja millä tavoin?

LISÄTEHTÄVIÄ: 

– Suunnittele ja toteuta postikortti, juliste,
banderolli tai tietoisku valitsemastasi, tärkeänä
pitämästäsi aiheesta.

– Pohdi, miten taiteen kautta voi toimia
vaikuttajana (esim. musiikin, kirjallisuuden,
sarjakuvien, kuvataiteen ym. alueilla). Mainitse
jokin esimerkki vaikuttavasta taiteesta.

5. Avainsana: omaishoitajuus 

 1. Hae tietoa omaishoitajuudesta. Mitä se tarkoittaa? Millaista tukea omaishoitaja voi saada? 
 1. Millainen merkitys Johanna-äidillä on Aidan arjen sujumisessa? 

LISÄTEHTÄVÄ: 

 • Pohdi, millaisia hyötyvaikutuksia omaishoitajuudella on yksilötasolla ja yhteiskunnallisella tasolla. 

6. Avainsana: yhdenvertaisuus 

 1. Tutustu liitteeseen “17 vaatimusta: yhdenvertainen koulu neurovähemmistölle”. Miksi Aida ja muut Nuoret aktivistit ajattelevat, heitä ei tarvitse hoitaa tai parantaa? 
 1. Miten jokainen yksittäinen ihminen voi toimia yhdenvertaisuuden puolesta? Kerro jokin pieni teko arjessa, miten voit edesauttaa yhdenvertaisuuden toteutumista. 

LISÄTEHTÄVIÄ:  

Voidaan toteuttaa esim. musiikin/äidinkielen/kielten tunneilla: 

 •  Mainitse jokin artisti/bändi ja biisi, joka on ottanut kantaa yhdenvertaisuuden puolesta. Analysoi löytämääsi laululyriikkaa tarkemmin tästä mainitusta näkökulmasta. 
 •  Riimittele ryhmässä esim. runo tai rap-biisi, joka ottaa kantaa johonkin yhteiskunnalliseen epäkohtaan.