keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Tehtäväksi ennen elokuvan katsomista

1. Kuka oli Martta Koskinen?

Ottakaa elokuvan katsomista varten selvää Martta Koskisen taustoista. Tehtävässä voi käyttää apuna esimerkiksi Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen artikkelia ja muita verkkolähteitä. Listatkaa muutama kysymys, johon toivotte elokuvan vastaavan. Mistä haluaisitte tietää lisää? Tehtävän voi tehdä yksin, pareittain tai ryhmissä.
 

2. Suomen historian käännekohtia

Laatikaa luokan kanssa Suomen historian aikajana vuosilta 1890–1945. Jakakaa luokka tehtävää varten pareihin tai 3-5 hengen ryhmiin. Jokainen ryhmä saa käsiteltäväkseen esimerkiksi 5 tai 10 vuoden aikajakson. Ryhmät keräävät internet- ja kirjalähteiden avulla omalta ajanjaksoltaan muutaman Suomen historian kannalta olennaisen tapahtuman. Tapahtumat voi kirjata esimerkiksi ranskalaisin viivoin. Koostakaa ryhmien historiapoiminnoista yhteinen aikajana ja käykää se läpi luokan kesken.

Esimerkkejä aikajanalle