keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Motivation, känslor och aktivitet

Dela in er i små grupper innan ni tittar på filmen.  Varje grupp får en person i filmen som de ska observera under filmens gång.  Varje medlem i gruppen strävar efter att leva sig in i sin persons sinne och fundera på: 

  1. Hur kände personen i olika situationer?
  2. Varför agerade hon eller han som hon/han gjorde?

Efter att ni tittat på filmen diskuterar ni i små grupper om er persons agerande.  Rita på ett stort papper en tidslinje som beskriver er person före filmen och under den.  Sammanfatta era tankar och fyll i tidslinjen med hjälp av följande frågor: 

  1. Vilka vändpunkter i filmen var betydelsefulla med tanke på er person? Anteckan dem på tidslinjen.
  2. Fanns det ytterligare andra ögonblick som väckte känslor, eller ögonblick då personen agerade aktivt för att uppnå något? Anteckna också dem på tidslinjen.
  3. Hurdana känslor kan personen ha känt i dessa situationer? Hur påverkade känslorna möjligen personens agerande?
  4. Vilka andra motiv hade personen möjligen för sitt agerande i dessa situationer?

Till slut presenterar varje grupp sin grupps tidslinje och tankar. Tidslinjen kompletteras med andras kommentarer.

Ni kan också rita linjen så, att den sträcker sig till tiden före filmens händelser.  Fundera i gruppen hurdant personens liv har kunnat vara före filmens händelser.  Hur kan detta möjliga förgångna anses påverka personens agerande?