keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU
SV | EN | RU

Tulkinta ja dekonstruktio

1. Etsi tietoa jälkistrukturalistisesta tekstin tulkinnasta ja Jacques Derridan dekonstruktiosta luennan tapana. Pyri ymmärtämään, mitä Derrida tarkoittaa kulttuuristen tekstien dekonstruktiolla ja erityisesti, kuinka hän hahmottaa marginaalin ja tekstin välistä suhdetta. Tämän jälkeen koita soveltaa dekonstruktiivista tulkintatapaa Poissa-elokuvaan. Tee elokuvasta tai jostain sen osasta luova, ”dekonstruktiivinen” uudelleentulkinta, eli dekonstruoi jokin teema siitä.

Voit aloittaa tutustumisen dekonstruktioon esimerkiksi näistä linkeistä:
36 Situations: Miksi elokuvantekijän tulisi tietää, mitä tarkoittaa dekonstruktio?
Tieteen termipankki: dekonstruktio

2. Tulkitse elokuvaa kannanottona.

3. Sigmund Freud esittää teoksessaan Unien tulkinta (1899), että: "Uni on (tukahdutetun, torjutun) toiveen (naamioitu) toteutuma". Etsi tietoa Sigmund Freudin teoriasta unista ja unennäöstä. Tulkitse elokuvan tarinaa freudilaisittain jonkun Poissa-elokuvan henkilöhahmon unena.

4. Tutustu muisti- tai dissosiaatiohäiriöistä kärsivien kokemuksiin. Tulkitse sen jälkeen elokuvaa joko muisti- tai dissosiaatiohäiriöisen kokemuksena. Voit aloittaa tutustumisen esimerkiksi näistä linkeistä:
Muistiliitto
Terveyskirjasto: dissosiaatiohäiriö