keyboard_arrow_up
menu
SV | EN | RU

Osallistu Koulukinon palautekyselyyn

Arvomme kaikkien palautetta antaneiden kesken elokuvalippuja

SV | EN | RU

Tehkää testi yksin tai parin kanssa.

1. Kuka voi kysyä toisen luottotietoja?

a.  Kuka tahansa ostamalla ne esimerkiksi omatieto.fi:stä

b.  Yksityishenkilö, joka vuokraa omistamaansa asuntoa

c.  Työnantaja

d.  Perintätoimisto

2. Kuka on vastuussa velasta? Valitse oikea väittämä.

a) Aviomies on aikoinaan ottanut kulutusluoton ostaakseen auton, koska vaimo ei pääse töihin julkisilla. Hänelle tulee maksuvaikeuksia. Rahoitusyhtiö voi periä velkaa

a.  kummalta tahansa, koska he ovat avioliitossa

b.  vain mieheltä, koska laina on hänen nimissään

c.  aviovaimolta, koska vain hän käy työssä.

b) Täysi-ikäinen tyttö vuokrasi asunnon yhdessä poikaystävänsä kanssa. Molemmat ovat päävuokralaisia. He sopivat maksavansa vuokran puoliksi. Vuokranantaja näki vuokrareskontrasta, että he maksoivat kumpikin osuutensa.
Vuoden kuluttua tyttö sai tietää, että poikaystävän kolmen kuukauden vuokraosuudet 900 euroa olivat rästissä ja vuokranantaja uhkasi häädöllä ellei niitä makseta välittömästi. Rahaa ei ollut ja heille tuli häätö. Vuokranantaja voi jatkossa periä maksamattomia vuokria

a.  vain pojalta, koska vuokranantaja ei ollut aiemmin ilmoittanut tytölle maksuviivästyksistä

b.  molemmilta, koska he olivat yhdessä allekirjoittaneet vuokrasopimuksen

c.  vain tytöltä, koska poika oli työtön ja ulosotossa varaton.

c) Juuri 18-vuotta täyttäneen pojan äiti kuoli ja poika oli ainoa perijä. Äidiltä jäi 50 000 euron auto- ja kulutusluottovelat, mutta ei säästöjä tai muuta arvokasta omaisuutta. Mitä veloille tapahtuu?

a.  Poika perii velat, mutta hän voi hakea velkajärjestelyä ellei pysty maksamaan niitä.

b.  Ne menevät automaattisesti velkojien luottotappioiksi, koska poika on alle 20-vuotias.

c.  Auto myydään ja rahat tilitetään autovelkojalle. Loput velat kirjataan velkojien luottotappioiksi, koska kuolinpesä todetaan varattomaksi.

3. Missä tilanteessa sosiaalivirastosta voi saada toimeentulotukea?

a) Myyntityöstä työttömäksi jääneellä nuorella miehellä on oikeus ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen. Työttömyyskassasta hän saa kuitenkin tiedon, että kannattaa varautua kahden kuukauden odotukseen. Hän sai irtisanomisen yhteydessä vain noin kuukauden palkan, sillä hänelle ei ehtinyt kertyä lomarahoja kuin kahdelta päivältä. Säästöjä ei ole. Voiko hän saada toimeentulotukea?

a.  Ei, koska hänellä on puhtaat luototiedot ja hän voi hakea luottoa selviytyäkseen odotusajasta, sillä työttömyyskorvaus maksetaan takautuvasti odotusajalta.

b.  Hänellä on oikeus saada toimeentulotukea ajalta, jolloin hänellä ei ole lainkaan tuloja. Toimeentulotuki peritään kuitenkin takaisin kun hänelle maksetaan työttömyyskorvaus takautuvasti.

c.  Hän saa toimeentulotukea eikä sitä tarvitse maksaa takaisin, sillä työttömyyskorvausta ei makseta takautuvasti, koska korvaus alkaa juosta vasta siitä kuukaudesta kun työttömyyskassa on tehnyt maksupäätöksen.

b) Työssä käyvälle, pienituloiselle nuorelle naiselle on kertynyt vuoden aikana yhteensä noin 2 000 euroa vuokrarästejä. Hän ei saanut enää sovittua, että maksaisi rästin pois vähittäin. Hän voi välttää häädön vain maksamalla velan kokonaan kerralla pois. Nainen hakee apua sosiaalitoimesta, mitä hänelle siellä vastataan?

a.  Hänen vuokrarästinsä maksetaan toimeentulotukena, koska kunta joutuu asuttamaan hänet, jos hän jää asunnottomaksi.

b.  Hän ei saa apua vuokrarästiin. Pienituloisuudestaan huolimatta hänen olisi pitänyt maksaa ensisijaisesti vuokransa ja hakea myös asumistukea, johon hän olisi ollut oikeutettu.

c.  Hän saa toimeentulotuesta apua vuokrarästiin siten, että se peritään häneltä myöhemmin vähittäin takaisin.

 

Vastaukset

1. Vastaus: b ja d. Luottotietoja saa kysyä vain laissa mainittuihin tarkoituksiin, muutoin se on rikos. Luottotietoja ylläpitävän yrityksten on tunnistettava jokainen kysyjä niin, että se tietää kuka tietoja kysyy ja mihin tarkoituksiin. Luottotiedot saa luovuttaa luotonmyöntäjälle, luotonvalvojalle, perimistoimitolle tai asunnon vuokraajalle. Työhönottaja voi kysyä luottotietoja kun se palkkaa henkilöä tehtävään, jossa on välitön taloudellinen vastuu työnantajan omaisuudesta tai kun työsuhde on muutoin erityisen luottamuksellinen.

2. a) Vastaus: b. Vain se on vastuussa, joka on allekirjoittanut velkasitoumuksen velallisena, kanssavelallisena tai takaajana tai pantinantajana. 

b) Vastaus: b ja c. Vuokrantaja voi velkoa rästejä ulosoton kautta vain siltä, jolla on maksukykyä. Tyttö voi myöhemmin vaatia pojalta tämän maksamatta jättämää osuutta ulosoton kautta.

c) Vastaus: c. Kuolinpesän osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa vainajan veloista. Velat maksetaan pesän varoista, ja jos varat eivät riitä kaikkien velkojen maksamiseen, loppu jää velkojien luottotappioksi. Velkavastuusta vapautumisen ehtona on kuitenkin se, että perunkirjoitus tehdään ajallaan ja siinä annetaan oikeat tiedot vainajan varoista ja veloista.

3. a) Vastaus: b. Toimeentulotukea voi saada siten, että se peritään takaisin myöhemmin maksettavasta etuudesta. Etuudet, kuten työttömyyskorvaus tai asumistuki maksetaan takautuvasti siitä päivästä alkaen, jolloin oikeus sen saamiseen on syntynyt.

b) Vastaus: b. Häädön vuoksi asunnottomaksi joutuneella ei ole lakisääteistä ”jokamiehen” oikeutta asuntoon. Kunnalla ei siis ole yleistä velvollisuutta huolehtia uuden asunnon järjestämisestä häätötilanteissa. Sillä on velvollisuus turvata häädettävän ihmisen asuminen silloin, kun kyseessä on välittömässä sosiaalihuollon palvelujen tarpeessa oleva henkilö kuten avuton vanhus, vammainen tai vakavasti mielenterveysongelmainen henkilö tai alle 18-vuotias lapsi.